Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan KPN van 1 november 2013 tot en met 31 december 2015

Actueel: sociaal plan KPN 2018

 

Dit Sociaal Plan KPN is van toepassing op medewerkers die tijdens de looptijd schriftelijk boventallig worden verklaard. Voor medewerkers die eerder boventallig zijn verklaard geldt nog het Sociaal Plan met de looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 oktober 2013.

 

Vanaf de datum waarop hij schriftelijk boventallig is verklaard blijft de medewerker nog in dienst gedurende de opzegtermijn plus een maand. KPN noemt dit de ‘payrolltermijn’. De CAO van KPN volgt de wettelijke opzegtermijn die bij een dienstverband van meer dan 15 jaren een duur van 4 maanden kent en altijd loopt tot de laatste dag van de maand. Een medewerker die bijvoorbeeld op 1 januari 1990 bij KPN in dienst is getreden en op 16 november 2013 boventallig wordt verklaard, zal uiterlijk met ingang van 1 juni 2014 uit dienst gaan.

 

Eerder vertrek bij KPN

De medewerker die ervoor kiest om voor het einde van de payrolltermijn te vertrekken ontvangt het aantal maandsalarissen dat KPN op deze manier bespaart boven op de ontslagvergoeding. Per saldo levert deze ‘eerdervertrek-bonus’ dus geen financieel voordeel op en het is zelfs zo dat door eerder te vertrekken enige maanden pensioenopbouw wordt  misgelopen.

 

Ontslagvergoeding op basis van kantonrechtersformule

De beëindigingsvergoeding wordt berekend volgens de huidige kantonrechtersformule met correctiefactor 1,05 waarbij een maandsalaris plus 8% wordt gehanteerd. De huidige kantonrechtersformule leidt tot een lager aantal gewogen dienstjaren dan de kantonrechtersformule die tot 2009 van toepassing was, de zogenoemde ‘oude’ kantonrechtersformule. De oude kantonrechtersformule wordt ook nu nog vaak in een Sociaal Plan gehanteerd. Ook het voorgaande Sociaal Plan van KPN berekende het aantal gewogen dienstjaren volgens deze formule, maar gebruikte daarbij de lagere correctiefactor van 0,6.

 

Boventallige medewerkers van KPN Contact

Boventallige medewerkers van KPN Contact kunnen ervoor kiezen om naast het maandsalaris plus 8% ook hun OVR2 en inpassingstoelage als beloningscomponent toe te voegen. Het salaris waarmee de vergoeding wordt berekend stijgt dan, maar er gaat dan ook automatisch een correctiefactor van 0,95 gelden. Voor deze medewerkers is het dus van belang om zorgvuldig na te gaan wat voor hen het meest gunstige scenario is.

 

Oudere boventallige KPN medewerkers

Voor oudere medewerkers is het volgende van groot belang: “De vergoeding is nooit hoger dan het bedrag dat nodig is om vanaf de datum ontslag tot aan de datum AOW de fictieve wettelijk uitkeringen aan te vullen tot 108% van het laatste maandsalaris bij KPN.”

Het ‘aftoppen’ van de ontslagvergoeding om te voorkomen dat iemand in een financieel gunstigere positie belandt dan wanneer hij was blijven werken is normaal en wordt ook door de kantonrechters toegepast. Er wordt hier echter uitgegaan van fictieve uitkering. Een IOAW-uitkering zullen de meeste medewerkers in de praktijk niet werkelijk gaan ontvangen, maar toch brengt KPN deze bedragen in mindering op het te derven salaris. Het bij oudere werknemers aftoppen van de vergoeding kan in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Stel uw vraag aan een arbeidsjurist

 

Denkt u er als oudere werknemer ook aan dat de inkomsten uit een (vroeg)pensioen in mindering worden gebracht op eventuele uitkeringen die op grond van de WW of IOAW worden verstrekt. Indien mogelijk is het dus verstandig om het pensioen pas na afloop van deze uitkeringen te laten ingaan.

 

Op de vergoeding volgens bovenstaande formule worden nog de verstrekte extra werkgeversbijdragen Levensloop in mindering gebracht.

Neem contact op met een jurist

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld