Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan AMSTA 2013 tot en met 2015

Het sociaal plan van AMSTA heeft een looptijd tot en met 1 juli 2015 en is mede ondertekend door CNV, NU'91 en FBZ.

 

Outplacement

Indien interne herplaatsing niet binnen een redelijke termijn te verwachten is en de werknemer is aangemeld bij een extern outplacementbureau, dan is de werknemer verplicht van deze faciliteit gebruik te maken. Als de werknemer voor het traject werkzaamheden moet verrichten binnen werktijd, dan komt deze tijd voor rekening van de werkgever. Hieronder wordt ook begrepen het voeren van sollicitatiegesprekken. Meer Informatie over professioneel outplacement en reïntegratie.

 

 

Opleidingskosten

De tijd en kosten voortkomende uit noodzakelijke om- her- en bijscholing, die in het kader van de uitvoering van het sociaal plan wordt gevolgd, komen volledig voor rekening van AMSTA. Ook stelt de werkgever de werknemer in de gelegenheid zijn vaardigheden en deskundigheid en eventuele beroepsregistraties op peil te houden. Dit gebeurt in ieder geval bij plaatsing in een andere functie en bij detachering. Dit geschiedt in tijd en op kosten van de werkgever.

 

Ontslagvergoeding voor vrijwillige vertrekkers

Voor de vrijwillige vertrekkers is de ontslagvergoeding als volgt:

A x B x C met C=0,6

A = het Aantal gewogen dienstjaren

B staat voor het Bruto salaris.

De vergoeding is gemaximeerd op 1 jaarsalaris en kan nooit meer zijn dan de te verwachten inkomstenderving tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor ontslag gedurende de mobiliteitsperiode is de ontslagvergoeding als volgt:

(A x B x C)/D met C=0,6.

∙ D is tijdens de eerste maand na de datum van boventalligheid gelijk aan 1,5;

∙ D is tijdens de tweede en derde maand na boventalligheid gelijk aan 2;

∙ D tijdens vierde en vijfde maand gelijk aan 3;

∙ D tijdens zesde en zevende maand gelijk aan 4.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld