Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan zorgorganisatie Reinaerde loopt 3 jaar door

Het sociaal plan is van toepassing op boventallige medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het sociaal plan loopt tot 1 juli 2016.

De bedoeling van het sociaal plan is het beperken van nadelige gevolgen van organisatieontwikkelingen voor medewerkers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.

 

Outplacement is onderdeel van sociaal plan

In functionerings- en voortgangsgesprekken worden met medewerkers afspraken gemaakt over de wensen en mogelijkheden opdat het verruimen van mobiliteitskansen in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd. Loopbaanadvies biedt hierbij ondersteuning. Dit bestaat uit loopbaan adviesgesprekken, loopbaanoriëntatie, loopbaantrainingen, voorlichting en interactieve workshops op locatie.

De medewerker die geen of onvoldoende perspectief heeft bij Reinaerde, krijgt een outplacementtraject aangeboden bij een extern outplacementbureau. De beoordeling is aan Reinaerde en mede afhankelijk van de eerdere preventieve mobiliteitsbevorderende maatregelen.

De kosten van het outplacementtraject tot een bedrag van € 5000,- komen voor rekening van Reinaerde.

Meer weten over outplacement? Vraag het GRATIS Van Werk Naar Werk boekje aan

 

Vrijwillig vertrek en vertrekpremie

Reinaerde en de werknemer kunnen een vertrekregeling overeenkomen. In dat geval wordt een beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst gesloten. Bij vrijwillig vertrek binnen 1 maand na bekendmaking van het nieuwe formatieplaatsenplan ontvangt de medewerker een ontslagvergoeding van een half maandsalaris per gewerkt dienstjaar tot een maximum van 9 maandsalarissen. Bij vrijwillig vertrek na een tot twee maanden bedraagt de ontslagvergoeding 75% van de hierboven beschreven ontslagvergoeding. Na twee tot drie maanden is het 50% en na drie tot maximaal vier maanden 25%.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld