Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Versoepeling ontslagrecht en kortere WW vanaf 2015

Het ontslagrecht is in 2015 versoepeld en de WW wordt vanaf 2016 versoberd via de Wet Werk en Zekerheid.

 

Transitievergoeding vervangt ontslagvergoeding

Bij de kantonrechtersformule hangt de hoogte van de ontslagvergoeding af van het laatst verdiende salaris, leeftijd en het aantal dienstjaren. In een sociaal plan of vaststellingsovereenkomst kan de kantonrechtersformule ook vanaf 2015 nog  altijd worden afgesproken.

Echter, vanaf juli 2015 is er in plaats van een ontslagvergoeding een transitievergoeding. Dat is een geldbedrag dat een werknemer krijgt die wordt ontslagen en die minimaal twee jaar bij zijn laatste werkgever heeft gewerkt. Dan maakt het niet langer uit of de ontslagen werknemers een vast dienstverband hadden of niet, zodat ook flexwerkers dan een transitievergoeding moeten krijgen. Aan een transitievergoeding zijn voorwaarden verbonden. Het mag uitsluitend worden gebruikt om de kans op ander werk te vergroten. Mogelijke bestedingen zijn het inschakelen van een outplacementbureau, bij- of omscholing en het ondergaan van een beroepskeuzetest.

De transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. De regel is: een derde maandsalaris per dienstjaar. Voor elk jaar dat een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is, komt er een half maandsalaris per dienstjaar bij. De vergoeding wordt maximaal € 75.000 of maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer dan € 75.000 verdienen.

Met de Wet werk en zekerheid komt er een vaste voorgeschreven route voor ontslag: ontslag om bedrijfseconomische redenen gaat via UWV en ontslag om persoonlijke redenen wordt door de kantonrechter beoordeeld. In alle gevallen heeft de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding. De overheid hoopt dat werkgevers meer personeel aannemen door het versoepelen van het ontslagrecht. Afspraken in sociaal plannen waarbij -met instemming van werkgevers en vakbonden- afgeweken wordt van bovenstaande blijven mogelijk. Vraag advies

 

WW (Werkloosheidswet)

De WW zal vanaf 2016 worden versoberd. De maximale duur van de publiek betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stap voor stap teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – uit eigen zak te betalen.


Ontslag met wederzijds goedvinden (via vaststellingsovereenkomst)

Behalve ontslag via UWV en de kantonrechter kan een werknemer ook met wederzijds goedvinden worden ontslagen. De werkgever en werknemer komen het ontslag onderling overeen. De werknemer zal alleen akkoord gaan als hij gecompenseerd wordt middels een ontslagvergoeding. Daarover wordt meestal onderhandeld. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het ontslag is net zo rechtsgeldig als ontslag via UWV en kantonrechter. Voordeel is dat een procedure bij UWV of kantonrechter wordt vermeden. Voor de werknemer is de vaststellingsovereenkomst een zeer belangrijk document.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Bent u boventallig en bij UWV en heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen van uw werkgever ? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst gratis controleren: gratis check vaststellingsovereenkomst. Of bel 088 205 08 99 en spreek direct een arbeidsjurist.

 

Sociaal plan en vaststellingsovereenkomst

Als er een sociaal plan is afgesloten vinden de ontslagen vaak plaats via een vaststellingsovereenkomst. De collectieve afspraken uit het sociaal plan moeten goed geformuleerd worden in de persoonlijke vaststellingsovereenkomst. Ook dan is belangrijk voor de individuele werknemer om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een arbeidsjurist: gratis check vaststellingsovereenkomst

 


 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld