Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Philadelphia 2014 tot 1 januari 2016

Het sociaal plan van Philadelphia loopt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 en is mede ondertekend door de werknemersorganisaties: CNV, ABVAKABO FNV, Nu '91, FBZ, RMU en CGMV.

 

Het heeft als doel om de personele gevolgen voor werknemers die voortvloeien uit reorganisaties in 2014 en 2015 op te vangen. Uitgangspunt voor het sociaal plan is dat werkgever en werknemer zich gezamenlijk zullen inspannen om de kansen op het verkrijgen van nieuw werk zo groot mogelijk te maken voor de werknemer van Philadelphia. Het werken aan een perspectief voor de werknemer staat daarbij centraal.

 

Van werk naar perspectief

De vaststelling welke individuele medewerkers hun baan gaan verliezen gebeurt op een objectieve manier. Het uitgangspunt is daarbij het afspiegelingsbeginsel.

Het traject 'van werk naar perspectief' bestaat uit 3 pijlers, te weten: outplacement, Erkenning Verworven Competenties, en omscholing. Werknemers die hun baan kwijtraken, gaan onmiddellijk aan de slag met een persoonlijk mobiliteitsplan. In dit plan wordt aangegeven welke activiteiten de medewerker nodig heeft. Zo kan hij/zij gericht en specifiek aan de slag gaan vanuit de eigen situatie.

Er komen mogelijkheden om sollicitatietrainingen te volgen, een loopbaan check te doen, om effectief gebruik te leren maken van social media en om vast te stellen of het ondernemerschap of ZZP-schap voor de medewerker geschikt is. Ook is er de mogelijkheid om een scholingstraject te volgen.

Daarnaast heeft Philadelphia een professioneel, extern mobiliteitsbureau gecontracteerd, dat behulpzaam is bij de uitvoering van de mobiliteitsactiviteiten en het inrichten van het persoonlijk mobiliteitsplan.

 

Vrijwillig vertrekregeling

De aangezegde werknemer kan de keuze maken vrijwillig te vertrekken, vanaf de datum van aanzegging van boventalligheid en ook gedurende de mobiliteitsperiode. In dat geval kan hij een beroep doen op een vergoeding wegens vrijwillig vertrek conform de (nieuwe) kantonrechtersformule:

A x B x C

A: het aantal gewogen dienstjaren

B: bruto maandsalaris

C: correctiefactor

De correctiefactor is vastgesteld op C=1. De uitkomst bedraagt maximaal twaalf maandsalarissen en maximaal € 75.000,- bruto.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld