Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Deutsche Bank 2013-2015

Actueel: sociaal plan Deutsche Bank 2016

 

Deutsche Bank in Nederland is de komende jaren bezig om de van ABN AMRO aangekochte onderdelen te integreren binnen de Deutsche Bank. De rollen van medewerkers veranderen en de organisatie zal de komende jaren meer gestroomlijnd worden. Het sociaal plan moet ondersteuning bieden bij deze veranderingen.

Het sociaal plan 2013-2015 loopt tot en met 31 december 2015.

 

Employability

De omgeving waarin Deutsche Bank opereert verandert voortdurend, Hierdoor zullen Deutsche Bank en de medewerkers zich voortdurend aan dienen te passen.

Employability is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Deutsche Bank en de medewerker. Om de medewerker te ondersteunen wordt er per 3 jaar een employability- of e-scan aangeboden bij één van de vakbonden. Hierdoor kan de medewerker meer inzicht krijgen in zijn inzetbaarheid en talenten. De kosten voor deze scan zullen tot een maximum van €1000 worden vergoed.

 

Reorganisatie

Bij een reorganisatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen ingrijpend en niet ingrijpend gewijzigde functies. Het onderscheid hiertussen zal gemaakt worden door het consultancy bureau Towers Watson.

Bij ingrijpend gewijzigde functies zal een plaatsingsprocedure toegepast worden. Sleutelfiguren kunnen buiten een reorganisatie gehouden worden, dit moet wel goed gemotiveerd zijn.

 

Boventalligheid

Een medewerker die boventallig wordt zal dit ten minste 3 maanden horen voordat hij de keuze maakt tussen direct vertrek of plaatsing in het redeployment center. in deze periode blijft de werknemer in principe werken.

Als er een passende (tijdelijke) functie voor de werknemer beschikbaar is, is hij verplicht deze te aanvaarden. Doet hij dit niet dan vervalt zijn recht op een ontslagvergoeding.

 

Ontslagvergoeding

Kiest de medewerker voor direct vertrek dan heeft hij recht op een ontslagvergoeding plus eenmaal het jaarlijkse bruto bedrag aan hypotheekrentesubsidie.

De ontslagvergoeding is gebaseerd op de oude kantonrechtersformule.

Hiervoor geldt de formule AxBxC.

A is hierin het aantal dienstjaren

B is het maandinkomen inclusief toeslagen

C is de wegingsfactor van 1,2

De ontslagvergoeding kan nooit meer bedragen dan het resterende bruto salaris tot de dag dat de AOW ingaat.

 

Redeployment center

In het redeployment center zal de medewerker maximaal 7 maanden begeleid worden bij het vinden van een passende baan binnen of buiten Deutsche Bank. Hiervoor zal Deutsche Bank externe expertise, zoals een outplacement bureau, inschakelen. De kosten van de begeleiding komen voor rekening van Deutsche Bank. Als een opleiding voor de werknemer noodzakelijk is, kan er gebruik worden gemaakt van het opleidingsbudget van €2000. Tijdens de periode in het redeployment center moet een passende baan binnen Deutsche Bank geaccepteerd worden.

Bij vertrek uit het redeployment center ontvangt de medewerker een ontslagvergoeding met C=0,8 en  drie maal het jaarlijkse bedrag aan hypotheekrentesubsidie.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld