Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Nuon 2012 tot 2014

Het sociaal plan Nuon loopt van 1 september 2012 tot 1 januari 2014. Het sociaal plan is van toepassing op werknemers die een contract voor onbepaalde tijd hebben of krijgen tijdens de looptijd. Indien het Sociaal plan naar mening van Nuon niet redelijk is, kan Nuon in positieve zin een persoonlijke regeling treffen.

 

Plaatsing

Werknemers zijn verplicht plaatsing in een ongewijzigde functie de aanvaarden. Indien er meerdere werknemers voor een functie zijn, zal plaatsing gaan volgens het afspiegelingsbeginsel.

Voor plaatsing in een gewijzigde functie zal er gekeken worden of de werknemer kwalitatief geschikt is, of dat hij binnen een redelijke periode door middel van scholing kwalitatief geschikt kan zijn.

 

Boventallig

Werknemers die niet worden geplaatst, worden 3 maanden lang pre-boventallig. In deze periode wordt met een loopbaancoach gekeken naar alle mogelijkheden van herplaatsing binnen Nuon. Indien de werknemer op een passende functie binnen Nuon solliciteert heeft hij voorrang bij plaatsing. Wanneer het in deze periode van 3 maanden niet lukt om een passende functie binnen Nuon te vinden, wordt de werknemer boventallig en wordt hij in het redeployment center geplaatst.

 

Werk naar Werk

Wanneer de werknemer boventalig wordt, zal er met de werkgever een pakket aan maatregelen afgesproken worden voor de begeleiding in het vinden van ander werk.

Hierbij kan gedacht worden aan outplacement begeleiding, trainingen of een gerichte opleiding. De maximale duur van begeleiding in het redeployment center is 14 maanden, zodra deze tijd is afgelopen wordt de arbeidsovereenkomst opgezegd.

Van werknemers die zich niet voldoende inzetten kan de begeleiding gestopt worden.

Nadat de arbeidsovereenkomst is opgezegd hebben werknemers recht op nog maximaal een jaar outplacementbegeleiding bij een extern bureau. Nuon stelt maximaal €7.500 beschikbaar voor outplacementbegeleiding en €2.500 voor opleiding en trainingen.

Bekijk wat een Outplacementbureau voor u kan betekenen.

 

Start eigen bedrijf

Indien de werknemer na ontslag een eigen bedrijf wil beginnen, kan Nuon aanvullende mogelijkheden bieden, zoals bijvoorbeeld een renteloze lening of schenkingen van materiaal. De beslissing hierover ligt bij Nuon zelf.

Informatie over start eigen bedrijf

 

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule

De formule hiervoor is AxBxC met:

A is het aantal dienstjaren

B is het maandinkomen

C is de wegingsfactor van 1

Als de werknemer na de pre-boventalligheid afziet van de werkbegeleiding krijgt hij een wegingsfactor van C=1,25. Hij heeft daarnaast geen recht meer op een WW-uitkering

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld