Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Philip Morris 2014-2019

Het sociaal plan van Philip Morris loopt van 2014 tot 11 juni 2019. Dit sociaal plan geldt voor alle Philip Morris werknemers in functies binnen Operations of daaraan ondersteunende functies die door Philip Morris in een Boventalligheidsverklaring boventallig verklaard worden gedurende de Looptijd. Dit Sociaal Plan zal ook na 2019 van toepassing zijn op werknemers die een Boventalligheidsverklaring hebben ontvangen gedurende de Looptijd. Wijzigingen in de wet ten aanzien van de transitievergoeding en de verkorting van de WW-uitkering zullen geen gevolg hebben voor het sociaal plan.

 

 

Ontslagvergoeding op basis van kantonrechtersformule

Alle boventallige werknemers met een Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontvangen een ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule.

 

Hiervoor geldt de formule AxBxC.

A is het aantal dienstjaren

B is het maandinkomen inclusief evenredig deel ploegentoeslag, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering

C is de wegingsfactor van 1,6

 

De minimale vergoeding is 3xB

Bestel boekje ontslagvergoeding 2014

 

Werk naar werk begeleiding

Philip Morris zal aan de boventallige werknemers zo snel mogelijk een werk naar werk programma aanbieden. Dit houdt in dat er een in house mobiliteitscentrum ingericht wordt om de werknemers ondersteuning te bieden voor het vinden van een nieuwe baan. De boventallige werknemers krijgen individuele outplacement begeleiding en een job hunter gaat op zoek naar banen binnen de regio. Philip Morris zal arbeidsmarktnetwerken inschakelen en contact leggen met de grotere werkgevers in de regio om werknemers te plaatsen.

 

Outplacement budget

Voor het werk naar werk traject is een collectief budget van €4000 en een individueel budget van €4000 per werknemer beschikbaar. Het individuele budget kan de werknemer laten staan bij Philip Morris of zelf ergens onderbrengen mitst dit voldoet aan de eisen van outplacement, begeleiding en scholing.

 Meer weten over outplacement ? Bestel gratis boek “van werk naar werk”

 

 

Voor mensen met een arbeidsbeperking is een extra individueel budget van €2000 beschikbaar. Boventallige werknemers met een tijdelijk dienstverband hebben een collectief budget van €2500 per persoon.

 

Juridisch/Financieel advies

Philip Morris zal kosten voor financieel advies vergoeden tot een maximum van €500.

Aanvragen financieel advies

 

Leden van een vakbond kunnen gebruik maken van de juridische ondersteuning die de vakbond levert. Medewerkers die geen lid zijn van een vakbond kunnen gebruik maken van een van de twee door PMH aangewezen advocatenkantoren. Indien ze gebruik wensen te maken van een andere juridisch dienstverlener zal PMH de kosten vergoeden tot €250.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld