Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Vrije Universiteit 2014-2015-2016

Het sociaal plan Vrije Universiteit is nog geldig tot 1 februari 2016. Het is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de Vrije Universiteit en die betrokken zijn bij een reorganisatie in het kader van "Nieuwe bedrijfsvoering VU"


Herplaatsingtraject

Een werknemer die is aangemerkt als herplaatsingkandidaat, zal begeleiding krijgen gericht op het vinden van werk binnen of buiten de VU. Uiterlijk 1 maand nadat de werknemer te horen heeft gekregen dat hij boventallig wordt, zal er een gesprek plaatsvinden waarin wordt vastgesteld wat de herplaatsingbegeleiding precies moet inhouden.

Dit kan onder andere zijn:

  • matching op passende vacatures;
  • het volgen van een loopbaanadviestraject, inclusief sollicitatieactiviteiten en sollicitatietraining;
  • het volgen van scholing gericht op (het verwerven van) een andere passende functie;
  • begeleiding door een extern (outplacement)bureau;
  • advies bij het starten van een eigen onderneming of vestiging als zelfstandig
  • beroepsbeoefenaar.

Wanneer de werknemer tijdens het herplaatsingtraject een andere baan vindt, zal hij niet aan zijn opzegtermijn worden gehouden en vervallen eventuele terugbetalingsverplichtingen.

outplacement ondersteuning vanuit sociaal plan

gratis boekje van werk naar werk

 

Vertrekregeling bij vrijwillig vertrek

Wanneer de met ontslag bedreigde werknemer vrijwillig zijn dienstverband beëindigt en daarmee afziet van WW ontvangt hij een vertrekpremie. Deze vertrek premie is gelijk aan een bruto maandsalaris, inclusief toeslagen, voor ieder dienstjaar en een half maandsalaris voor ieder gedeelte van een gewerkt dienstjaar. Hieraan zit een minimum van twee maandsalarissen en een maximum van vijftien.

Een niet met ontslag bedreigde werknemer kan op bepaalde voorwaarden ook vrijwillig ontslag nemen en daarmee aanspraak maken op een vertrekregeling.

Voor oudere werknemers zijn bijzondere vertrekregelingen opgenomen in het sociaal plan.

 

Financieel advies ontslag

De werknemer kan een afspraak maken met een extern en onafhankelijk bureau voor financieel advies met betrekking tot zijn ontslag. De kosten hiervoor zullen door de werkgever betaald worden.

financieel advies vanuit sociaal plan

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld