Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan GGZ centraal loopt tot en met 2014

GGZ Centraal heeft in het verleden verliezen gemaakt. Om weer betere resultaten te krijgen gaat GGZ Centraal in 2014 bezuinigen en reorganiseren. Voor deze reorganisatie zijn er aanpassingen gedaan aan het Sociaal plan dat liep tussen 2012 en  2014; Deze veranderingen zijn opgenomen in een addendum sociaal plan GGZ centraal 2012-2014. Het addendum heeft betrekking op de reorganisatie als gevolg van de bezuinigingen GGZ centraal 2014.

 

Premobiliteit voorafgaande aan boventalligheid

Voorafgaand aan de bepaling tot boventalligheid zal er een vrijwillig gesprek plaatsvinden met alle medewerkers van een risicogroep. Dit gesprek zal gaan over kansen, mogelijkheden en verwachtingen op het gebied van werk.

 

Vrijwillige vertrekregeling GGZ 2014

Medewerkers die tot een risicogroep behoren, kunnen vrijwillig vertrek aanvragen. De medewerkers die in aanmerking komen voor deze vertrekregeling ontvangen een nader overeen te komen ontslagvergoeding ter hoogte van minimaal twee bruto maandsalarissen en maximaal 12 bruto maandsalarissen inclusief toeslagen.

Financieel advies vanuit sociaal plan

 

Persoonlijk mobiliteitsplan GGZ

Naast het interne mobiliteitsbureau van GGZ Centraal, zal er ook een extern outplacementbureau ingeschakeld worden. De werkgever is verplicht zich vanaf aanvang van de mobiliteitstermijn tot en met het einde van het opzegtermijn in te spannen om de werknemer intern, of via van werk naar werk extern te plaatsen.

Een medewerker die boventallig is en geen of onvoldoende perspectief heeft bij de werkgever, kan outplacement als faciliteit aangeboden krijgen om zodoende meer mogelijkheden te hebben om elders een passende baan te vinden. De kosten van het overeengekomen outplacementtraject zijn voor rekening van de werkgever. Afspraken hieromtrent worden vastgelegd in het individuele mobiliteitsplan.

Outplacement begeleiding vanuit sociaal plan

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld