Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Charim 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Het sociaal plan Charim heeft een looptijd van 1 september 2014 tot en met 31 december 2017 en is van toepassing op werknemers van Charim die de nadelige gevolgen ondervinden van een reorganisatie.

De herplaatsingprocedure vindt plaats op basis van een zogenaamde was-wordt lijst. Hiermee wordt gekeken welke functies wijzigen, verdwijnen, gelijk blijven en nieuw zijn. Aan de hand hiervan wordt bepaald welke werknemers welke functies gaan vervullen en wie boventallig wordt.

 

Mobiliteitscentrum

De boventallige werknemer meldt zich bij het mobiliteitscentrum. In eerste instantie wordt er gekeken naar een (binnenkort vrijkomende) functie binnen Charim. Is plaatsing binnen Charim niet mogelijk, dan wordt er gekeken naar een functie buiten Charim. Het mobiliteitstraject duurt 6 maanden, indien er na deze periode geen perspectief is op een nieuwe baan zal er gekeken worden naar een maatwerkoplossing.

Outplacement begeleiding vanuit sociaal plan

  

Vrijwillige vertrekregeling

Bij vrijwillig vertrek binnen 3 maanden na de boventalligheidverklaring ontvangt de werknemer een mobiliteitspremie op basis van het aantal dienstjaren. Hoe langer de werknemer wacht met vrijwillig vertrek, hoe lager deze vertrekpremie wordt. Ook kan de vrijwillig vetrekkende werknemer hulp krijgen bij het starten van een eigen bedrijf. Deze hulp kan zijn het doen van opdrachten voor Charim met als waarde de mobiliteitspremie.

Gratis boekje "start eigen bedrijf na ontslag"

 

 

 

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld