Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan PGGM 2015-2016-2017

Het sociaal plan PGGM loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Het sociaal plan kan -na 2017- alleen worden verlengd met goedkeuring van PGGM, CNV Dienstverband, De Unie én FNV. Voor 1 juli 2017 zullen er onderhandelingen starten voor een sociaal plan PGGM 2018. Het sociaal plan PGGM is van toepassing op alle werknemers van PGGM van wie de functie eindigt of verandert als gevolg van organisatiewijzigingen. Bij het afspiegelen zal gebruik gemaakt worden van de regels uit de Wet Werk en Zekerheid (Wwz).

 

Outplacementkosten vergoed tot €5.000,-

Er zal door de HR van PGGM een portal ingericht worden waar boventallige medewerkers informatie kunnen krijgen en terecht kunnen met vragen. Er is de mogelijkheid voor een intake gesprek met een loopbaanadviseur.

Alle werknemers die boventallig worden, krijgen een outplacementtraject aangeboden. De kosten voor dit traject zullen tot €5.000,- vergoed worden door PGGM. De werknemer moet dan wel binnen 6 maanden nadat hij boventallig is verklaard het traject starten.

Informatie over Outplacementbegeleiding vanuit sociaal plan

 

Juridische kosten vergoed tot €500,-

Juridische kosten worden ook vergoed door PGGM. Dit tot een bedrag van €500,-.

informatie over juridische  advies vanuit sociaal plan

 

Vergoeding vertrekregeling

Werknemers die voor 1 januari 2009 in dienst waren bij PGGM kunnen gebruik maken van de wachtgeldregeling uit de CAO, met een paar aanpassingen. Werknemers die hier niet voor (kunnen) kiezen, hebben de keuze voor de wettelijke transitievergoeding of een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de kantonrechtersformule wordt als fictieve ontslagdatum 30 juni 2015 gebruikt.

De kantonrechtersformule is gebaseerd op AxBxC

A is hierin het aantal gewogen dienstjaren

B is het bruto maandsalaris inclusief toeslagen

C is de correctiefactor, deze is 1

 

Wanneer een niet boventallige werknemer vrijwillig vertrekt en hij er daarmee voor zorgt dat een boventallige werknemer kan blijven, krijgt hij een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule met een correctiefactor 0,5

Informatie over "wat te doen met ontslagvergoeding"

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld