Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Vivium 2015 - 2016 - 2017

Het sociaal plan Vivium is van toepassing op werknemers van Vivium en geldt tot 1 oktober 2017. In het Sociaal Plan Vivium wordt onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende soorten reorganisaties. Variant A gaat over aanpassingen in de organisatiestructuur. Variant B gaat over een reorganisatie vanwege bedrijfseconomische redenen. Voordat deze variant toegepast kan worden moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Wanneer deze variant gebruikt wordt, zullen ook de vakbonden benaderd worden.


Boventalligheid en herplaatsing

De werknemer zal schriftelijk een aankondiging van boventalligheid ontvangen. Hierna zal de werknemer in een gesprek met de afdeling P&O van Vivium aangeven welke andere functies hij ambieert. Boventallige werknemers hebben voorrang op vrijgekomen functies binnen Vivium, ook wanneer de werknemer binnen 6 maanden aan de functie eis kan voldoen. Kosten voor bijscholing worden redelijkerwijs vergoed door Vivium.

Lees alles over boventalligheid en sociaal plan in het GRATIS boekje sociaal plan

 

Mobiliteit

Wanneer het duidelijk is dat er voor de boventallige werknemer geen passende functie beschikbaar is en deze ook niet op redelijke termijn beschikbaar komt, zal er met Vivium een mobiliteitsplan opgesteld worden met als doel het vinden van ander werk. Als het van werk naar werk traject niet leidt tot ander werk zal, als variant A van toepassing is, het dienstverband beëindigd worden via een vaststellingsovereenkomst.

Bij een reorganisatie van variant B is er een vaste herplaatsingperiode afhankelijk van het aantal dienstjaren en heeft de werknemer na ontslag recht op wachtgeld volgens de CAO GGZ of de CAO VVT.

Meer informatie over "van werk naar werk trajecten"? Outplacementbegeleiding vanuit sociaal plan

Uw vaststellingsovereenkomst laten controleren? Controle vaststellingsovereenkomst door arbeidsjurist.

 

Vertrekpremie

Een werknemer die voor de datum van boventalligheid vrijwillig ontslag neemt bij Vivium, heeft recht op een vergoeding van 4 bruto maandsalarissen. Wanneer de werknemer binnen 2 maanden na de boventalligheid vrijwillig vertrekt, heeft hij recht op 2 bruto maandsalarissen. Alle andere afspraken in het sociaal plan vervallen in deze gevallen.

 

Meer informatie over de financiële en fiscale consequenties van ontslag ? Financieel advies vanuit sociaal plan

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld