Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan V&D 2015-2016

De vakbonden en V&D zijn in hoofdlijnen akkoord overeengekomen waarin het sociaal plan V&D 2015 met een paar aanpassingen wordt verlengd tot 1 februari 2016. Verder wordt in het hoofdlijnen akkoord V&D afgesproken dat de eenzijdige salarisverlaging vervalt en dat de seniorenregeling aangepast wordt.

 

Sociaal plan V&D 2015-2016

Het sociaal plan V&D 2015-2016 is van toepassing op alle V&D-medewerkers die een contract voor onbepaalde tijd hebben en van wie de functie door de reorganisatie vervalt. Voordat de medewerker te horen krijgt dat hij ontslagen wordt, kijkt V&D of er voor de medewerker andere interne functies beschikbaar zijn. De medewerker krijgt tot het ontslag de tijd om intern en extern te solliciteren en om een van werk naar werk traject te volgen.

Meer lezen over de opzet en inhoud van sociaal plannen in het algemeen? Bestel GRATIS boekje sociaal plan in kort bestek

 

Van werk naar werk

V&D-medewerkers worden aangespoord zelf initiatief te nemen in het zoeken van een nieuwe baan. De boventallige werknemer kan tijdens werktijd solliciteren binnen of buiten V&D en collectieve "van werk naar werk" trainingen volgen. De werknemer kan via een door V&D aangewezen outplacementbureau een van werk naar werk traject volgen. Hiervoor is een budget van €3500 berschikbaar. Onder een van werk naar werk traject valt: versterken van positie op de arbeidsmarkt, sollicitatietraining of hulp bij het starten van een eigen bedrijf. Dit traject duurt maximaal 1 jaar.  

Meer over de voordelen van outplacement sociaal plan. Zoekt u een outplacementbureau? Lees meer over NextJob Outplacement

 

Beëindigingsvergoeding gebaseerd op kantonrechtersformule

Wanneer de V&D-medewerker de beëindigingovereenkomst binnen 10 dagen tekent, ontvangt hij een tekenbonus van €750. V&D raadt aan juridisch advies in te winnen en stelt voor juridisch en/of financieel advies dan ook €500 ter beschikking. 

De vergoeding die de werknemer krijgt bij beëindiging is gebaseerd op de kantonrechtersformule AxBxC met C=0,8. A is het aantal gewogen dienstjaren en B is het bruto maandsalaris. 

 

Financiele consequenties van ontslag

Wilt u weten welke financiële consequenties ontslag heeft voor de V&D-medewerkers?

Financieel advies sociaal plan

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld