Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Post NL 2016 tot 2020 principe akkoord

Post NL heeft in overleg met de vakbonden een principe akkoord sociaal plan 2016-2020 gesloten. Het principe akkoord wordt voorgelegd aan de leden en als het akkoord door de leden goedgekeurd wordt, wordt het sociaal plan van kracht.

 

Reorganisatie Post NL vanwege minder post

Omdat het aantal poststukken afneemt, moet Post NL reorganiseren. Het doel van het sociaal plan is het voorkomen van gedwongen ontslagen. Post NL blijft haar best doen om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Als een werknemer vroeg in het proces van reorganisatie zelf besluit weg te gaan, krijgt hij een hogere transitievergoeding mee. De werknemer wordt op die manier beloond. Voor oudere werknemers komen er meer mogelijkheden om met vervroegd pensioen te gaan.

 

Post NL Mobility verzorgt herplaatsing boventallige werknemers

Het mobiliteitsbureau van Post NL heet Mobility. Post NL doet haar best boventallige werknemers te herplaatsen en Mobility is hierbij betrokken. Mobility denkt mee over scholing en het verwerven van een betere arbeidsmarktpositie voor de werknemer. Iedere werknemer kan een loopbaanscan door Mobility laten uitvoeren. Voor de boventallige werknemer wordt een bemiddelingsplan opgesteld. De werknemer is verplicht een passende functie te accepteren. In het sociaal plan wordt uitgebreid uitgelegd wat een passende functie is.

Afhankelijk van het moment van reorganisatie, de duur van het dienstverband en de leeftijd van de werknemer wordt de periode vastgesteld waarin werknemer begeleid wordt door Mobility en/of wordt de hoogte van de ontslagvergoeding vastgesteld.

 

Budget financieel advies

Voor financieel advies is bepaald dat de werknemer via het mobiliteitsbureau financieel advies kan inwinnen. Een bedrag van maximaal € 525,- exclusief BTW wordt door Post NL vergoed. Voor de vergoeding van juridische kosten zijn geen afspraken in het sociaal plan opgenomen.

Meer over financieel advies sociaal plan

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld