Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Vivat 2016 (eindigt 31 december 2016)

Het sociaal plan Vivat is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en op werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat eindigt als gevolg van de reorganisatie. Uitgangspunt is het begeleiden van boventallige werknemers van werk naar werk. Vanwege organisatiewijzigingen binnen Vivat komen arbeidsplaatsen en functies te vervallen.

 

Herplaatsing naar een nieuwe baan

De werknemer moet zich aanmelden bij Jobalert en zich actief opstellen bij het zoeken naar een passende interne of externe functie. De werknemer heeft voorrang op andere kandidaten, indien hij solliciteert naar een interne passende functie..

 

Beëindigingsvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule

Een werknemer kan vanaf 1 maand na ingang van de termijn aangeven dat hij geen begeleiding wenst voor het vinden van een passende functie en dat hij zijn arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt, ontvangt hij een vertrekvergoeding.

 

De vertrekvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule AxBxC met C=1

A is het Aantal gewogen dienstjaren en B is het Bruto maandsalaris.

 

Vrijwillige vertrekker ontvangt 75 % vertrekvergoeding

Een werknemer die niet de status van boventallige heeft, kan vrijwillig het dienstverband beëindigen. De werknemer ontvangt dan een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule C=0,75.

 

Wilt u financieel advies over belastingbesparing over de vertrekvergoeding ?

Direct contact met financieel adviseur

 

Opleidingsbudget van € 5.000,-

Een werknemer ontvangt een opleidingsbudget van € 5.000,-, indien het volgen van een opleiding  de kans op succesvolle herplaatsing vergroot. Dit budget wordt vastgesteld in het gesprek tussen de adviseur van LoopBaanPlaza en de werknemer. Het advies van een loopbaanadviseur wordt ingewonnen  over de invloed van het volgen  van een opleiding.

 

Wilt u advies over opleidings- en outplacementmogelijkheden ?

Direct contact met coach opleiding en outplacement 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld