Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan De Staatsloterij/ Lotto 2016

Het sociaal plan De Staatsloterij/ Lotto is van toepassing op werknemers die door de fusie tussen De Staatsloterij en Lotto hun functie verliezen.

 

Ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule

Werknemers die niet intern kunnen worden herplaatst en waarvan het dienstverband eindigt, komen in aanmerking voor een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule A x B x C met C=1.

A is het Aantal gewogen dienstjaren en B is het Bruto maandsalaris.

 

Wilt u financieel advies over de ontslagvergoeding?

Direct contact met financieel adviseur

 

Budget juridisch advies

Voor juridisch advies kunt u zelf bepalen door welke jurist u wordt bijgestaan. De werkgever vergoedt een bedrag van € 750,- incl. kantoorkosten en excl. BTW.

Direct contact met arbeidsjurist

 

Outplacementbudget

Voor outplacement begeleiding krijgt u een vergoeding van maximaal € 5.000,- ex BTW. Werknemers die 50 jaar of ouder zijn of ten minste 15 jaar in dienst zijn bij Staatsloterij of Lotto kunnen het outplacementbudget 2 keer met 6 maanden verlengen. Voor deze verlenging geldt een vergoeding van € 3.000,-. De maximale vergoeding bedraagt dan € 11.000,-.

 

Wilt u advies over opleidings- en outplacementmogelijkheden?

Direct contact met coach opleiding en outplacement

 

Vergoeding voor oprichting eigen bedrijf

De werknemer die een eigen bedrijf opricht en geen gebruik maakt van het outplacementbudget kan aanspraak maken op een vergoeding € 5.000,-. U moet wel de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een bedrijfsplan overleggen. Werknemers die 50 jaar of ouder of ten minste 15 jaar in dienst zijn bij de werkgever kunnen aanspraak maken op een vergoeding van € 11.000,-.

Bestel gratis boekje start eigen bedrijf na ontslag

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld