Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Blokker 2017-2018

Het sociaal plan van Blokker loopt tot 1 juni 2018. Het is van toepassing op werknemers die boventallig zijn en een schriftelijke aanzegging ontvangen. Blokker ziet zich genoodzaakt om maatregelen te treffen vanwege verslechterende marktomstandigheden in de retail.

 

Herplaatsing binnen Blokker

Blokker zal proberen medewerkers te herplaatsen binnen Blokker in een passende functie. Men wordt in de gelegenheid gesteld om aan te geven of men in aanmerking wil komen voor een andere, passende functie. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

  • Deze functie is maximaal 1 salarisschaal hoger of lager;
  • De arbeidsduur van de functie is maximaal 5 uur minder per week;
  • De reistijd voor de passende functie is maximaal anderhalf uur langer voor een leidinggevende functie en maximaal een uur langer voor een niet-leidinggevende functie.

Het verschil tussen het oude en nieuwe salaris wordt gecompenseerd. Deze compensatie is 100%, na de 7e maand is dit 50%.

 

Niet intern herplaatst binnen Blokker

Als de werknemer niet intern geplaatst wordt binnen Blokker, volgt ontslag via een vaststellingsovereenkomst. De werknemer krijgt een transitievergoeding + de keuze uit een van werk naar werk traject (keuze 1) of versneld vertrek (keuze 2).

Bereken transitievergoeding

 

Keuze 1. Van werk naar werk traject

Bij dit traject krijgt men de transitievergoeding + een budget voor van werk naar werk begeleiding. Voor werknemers van 45 of jonger is dit € 2.500,-. Voor oudere werknemers is dit € 3.000,- Uit dit budget wordt het volgende vergoed:

  • Begeleiding door een outplacementbureau;
  • Ondersteuning bij het opstarten van een eigen bedrijf;
  • Kosten voor opleiding;
  • Juridisch, fiscaal en/of financieel advies.

 

Vergoeding voor juridisch advies tot 500,-

Een deel van het budget van het van werk naar werk traject kan worden gebruikt voor juridisch, fiscaal en/of financieel advies. Hiervoor geldt een maximum van € 500,-.

 

Vraag gratis advies

Direct contact met arbeidsjurist

Direct contact financieel adviseur

 

Keuze 2. Versneld vertrek

Bij een versneld vertrek krijgt men de wettelijke transitievergoeding + een extra bruto maandsalaris + 1 tot 4 extra maandsalarissen. Dit laatste is afhankelijk van de opzegtermijn.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld