Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan IBM Nederland 2016-2017

Het sociaal plan IBM is van toepassing op vertrekkende werknemers waarvan de functie komt te vervallen. Reden van de reorganisatie en verminderen van arbeidsplaatsen is het verbeteren van de productiviteit. Dit is van toepassing op werknemers waarvan IBM van mening is dat vraag en aanbod van vereiste vaardigheden niet meer overeenkomen. Alleen IBM en de OR hebben het sociaal plan ondertekend (vakbonden niet).

 

1. Van werk naar werk traject

Vertrekkende IBM medewerkers krijgen een van werk naar werk traject aangeboden. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Men krijgt tijdens het traject ondersteuning van een outplacementbureau. Tijdens het van werk naar werk traject ontvangt men salaris.

 

De duur van het van werk naar werk traject (en dus het salaris) is afhankelijk van de diensttijd bij IBM en wordt berekend volgens de gewogen dienstjaren van de nieuwe kantonrechtersformule. De minimale duur is 3 maanden en de maximale duur is 22 maanden.

Meer over nieuwe kantonrechtersformule

 

Eerder vertrek

Bij een eerder vertrek ontvangt men de –nog voorliggende- maanden als bedrag ineens. Dit is dus feitelijk de kantonrechtersformule. Andere vergoedingen blijven ook in stand.

 

Scholingsbudget van 10.000,-

€10.000,- per werknemer is beschikbaar gesteld voor scholing.

 

Binnen 2 weken beslissen

De aanbieding van dit van werk naar werk-traject wordt gedaan tijdens het aanbiedingsgesprek. Men moet binnen 14 dagen na het aanbod akkoord gaan. Na deze periode wordt dat aanbod verworpen en vindt ontslag via UWV plaats.

 

2. Geen van werk naar werktraject: ontslag via UWV

Wanneer men geen gebruik maakt van de werk naar werk regeling, wordt de ontslagprocedure via het UWV in gang gezet. Bij ontslag via UWV krijgt men de transitievergoeding.

Bereken transitievergoeding

 

De transitievergoeding bedraagt jaren arbeidsverleden x 1/3 maandsalaris over de eerste 10 jaren, jaren arbeidsverleden x ½ maandsalaris over de resterende jaren van het arbeidsverleden. Maximum is € 76.000,-.

 

Vraag een gratis eerste advies

Direct contact met arbeidsjurist

Direct contact financieel adviseur

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld