Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Rabobank 2017-2018-2019-2020

Het sociaal plan Rabobank is van toepassing op (potentieel) boventallige Rabo-werknemers die in dienst zijn voor onbepaalde tijd. Het sociaal plan Rabobank is tot stand gekomen na onderhandeling tussen Rabobank en vakbonden De Unie en CNV Vakmensen.

 

Boventalligheid Rabobank

Boventallige werknemers hebben 3 maanden na boventalligheid recht op heroriëntatie en begeleiding. Na deze 3 maanden wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd (via een vaststellingsovereenkomst). De ontslagen werknemers hebben recht op een ontslagvergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van het jaar van ontslag. In 2020 is de ontslagvergoeding lager dan in 2017.

 

2017 en 2018: ontslagvergoeding = kantonrechtersformule

Medewerkers die ontslag krijgen in 2017 of 2018 hebben recht op de Rabobank Ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de kantonrechtersformule:

Gewogen dienstjaren x bruto maandsalaris

Gewogen houdt in dat oudere werknemers een hogere weging en dus een hogere vergoeding ontvangen.

De vergoeding is maximaal het inkomen dat de medewerker zou verdienen wanneer die tot de AOW-leeftijd zou doorwerken.

 

Vanaf 2020: Rabobank Transitievergoeding (Let op: NIET de wettelijke transitievergoeding)

Bovenop de wettelijke transitievergoeding geldt een correctiefactor van 1,6. De formule is:

 

Voor de eerste 10 jaar: dienstjaren x 1/3 maandsalaris x 1,6

Voor de jaren daarna: dienstjaren x ½ maandsalaris x 1,6

 

2018 en 2019: afbouw van kantonrechtersformule naar transitievergoeding

In 2018 en 2019 geldt een afbouw. Het verschil tussen de kantonrechtersformule en de transitievergoeding wordt afgebouwd. De berekening is als volgt:

 

A x B / 24 x (C – D)

 

A: Rabobank Transitievergoeding met 1-1-2020 leeftijd en dienstjaren

B: Maanden uit dienst tot 1-1-2020

C: Rabobank Transitievergoeding met leeftijd vanaf 1-1-2018

D: Rabobank Transitievergoeding met 1-1-2020 leeftijd en dienstjaren

 

2018 t/m 2020: garantie

De vergoeding vanaf 2018 is nooit lager dan 75% van de Rabobank Ontslagvergoeding die vanaf 2017 geldt.

 

Plaatsmakers ontvangen 75 % ontslagvergoeding

Voor medewerkers die niet zelf boventallig worden, maar gebruik maken van de remplaçantenregeling (plaatsmakersregeling) krijgen 75% van de vergoeding.

 

Vervroegd vertrek

Boventallige medewerkers die GEEN gebruik maken van de 3 maanden heroriëntatie en meteen uit dienst gaan, ontvangen 75% van 3 bruto maandsalarissen.

 

Outplacement voor het vinden van een nieuwe baan buiten Rabo

Boventallige medewerkers maken aanspraak op begeleidingstrajecten door externe outplacementbureaus die door de Rabobank zijn gecontracteerd.

 

Compensatie lagere functie

Medewerkers die werkzaam worden in een lagere functie worden gecompenseerd. Deze compensatie is voor het eerste jaar 100%, tweede jaar 75%, derde jaar 50%, en vierde jaar 25%.

 

Ontwikkelbudget

Boventallige medewerkers maken aanspraak op een ontwikkelbudget van €1.500,-. Dit bedrag kan gebruikt worden voor een opleiding of training. Als deze opleiding niet door de “preferred suppliers” van Rabobank wordt aangeboden, kan dit elders worden besteed.

 

Op zoek naar advies en hulp?

Controle vaststellingsovereenkomst

Meer over Advies outplacement en vinden nieuwe baan

Ontvang Gratis boek “ontslagvergoeding”

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld