Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Bijenkorf 2017-2018

Het sociaal plan Bijenkorf is van toepassing op medewerkers die tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018 boventallig worden. Bijenkorf probeert te herplaatsen binnen de organisatie. Er wordt een budget beschikbaar gesteld voor outplacement en juridische bijstand.

 

Boventalligheid en herplaatsing binnen Bijenkorf

Een medewerker wordt boventallig wanneer de functie komt te vervallen. Er moet sprake zijn van een reorganisatie. Bijenkorf zal eerst boventallige medewerkers proberen te herplaatsen in een passende functie. Medewerkers hebben voor het accepteren van de passende functie 14 dagen bedenktijd.

 

Ontslag via UWV

Wanneer de medewerker de aangeboden passende functie NIET accepteert, volgt ontslag via UWV. De werknemer heeft in dat geval recht op de transitievergoeding.

 

Aanbod alternatieve functie

Wanneer er geen passende functie beschikbaar is voor de boventallige medewerker, kan de Bijenkorf een niet-passende functie aanbieden. Dit wordt gedaan aan de hand van de door de medewerker kenbaar gemaakte affiniteit. Deze blijkt uit de arbeidsmarktanalyse gemaakt. Ook hierbij hebben medewerkers een bedenktijd van 14 dagen.

 

Arbeidsmarktanalyse

Binnen 2 weken na de aanzegging van boventalligheid wordt er een arbeidsmarktanalyse aangeboden. Medewerkers kunnen dit gebruiken om een mobiliteitsplan op te stellen.

 

Budget € 5000 voor mobiliteitsplan

De medewerker mag een mobiliteitsplan opstellen. Dit plan stelt medewerkers in staat om gebruik te maken van een budget van € 5000 voor outplacementbegeleiding, een vakopleiding of voor het beginnen van een eigen bedrijf. Medewerkers die hiervan gebruik willen maken dienen binnen 2 maanden na de uitkomst van de arbeidsmarktanalyse dit plan klaar te hebben. Na deze termijn wordt dit bedrag gehalveerd tot € 2500. Dit bedrag vervalt wanneer een termijn van 4 maanden is verstreken. Dit bedrag kan niet worden vervangen door uitbetaling.

Bestel gratis boek start eigen bedrijf na ontslag

 

Einde dienstverband: transitievergoeding * 1,5

Wanneer er geen passende of alternatieve functie beschikbaar is, biedt Bijenkorf een vaststellingsovereenkomst aan. Bij einde van het dienstverband via de vaststellingsovereenkomst hebben medewerkers recht op de transitievergoeding vermenigvuldigd met 1,5.

 

Budget van € 500 voor controle vaststellingsovereenkomst

De Bijenkorf stelt een bedrag van € 500 voor de controle van de vaststellingsovereenkomst en juridisch advies door een jurist.

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren door de juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld