Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan BAM 2016 (verlengd t/m 2017)

Het sociaal plan is van toepassing op werknemers van de BAM groep die boventallig worden. Een werknemer kan boventallig verklaard worden wanneer zijn arbeidsplaats vervalt. Het sociaal plan loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 en is verlengd t/m 2017. Het uitgangspunt van dit sociaal plan is van werk naar werk begeleiding, intern dan wel extern.

 

Interne herplaatsing binnen BAM

Bij vrijvallende arbeidsplaatsen krijgen boventallige werknemers voorrang. Indien een werknemer voor interne herplaatsing in aanmerking komt, wordt hij hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De werknemer krijgt een periode van 10 dagen om te beslissen. Wanneer de werknemer het aanbod weigert, zonder gegronde reden, dan vervallen alle aanspraken uit het sociaal plan en beëindigt BAM de arbeidsovereenkomst.

 

Van werk naar werk: extern buiten BAM

Als er geen interne vacatures zijn, zal BAM de werknemer binnen 5 dagen aanmelden bij het Mobiliteitscentrum. Het mobiliteitscentrum is ingericht om boventallige werknemers van werk naar werk te begeleiden buiten BAM. De werknemer moet  binnen 4 weken aangeven of hij deelneemt aan het mobiliteitstraject. Door het bemiddelingsbureau wordt de inhoud en duur van het externe outplacementtraject vastgesteld. Indien een werknemer moet worden her-, om- of bijgeschoold betaalt BAM deze kosten.

Meer informatie over Outplacement begeleiding vanuit sociaal plan

 

Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Middels een vaststellingsovereenkomst eindigt het dienstverband bij BAM in onderling overleg. In het geval de werknemer niet meewerkt aan het vertrek verzoekt BAM om een ontslagvergunning van het UWV en beëindigt BAM de arbeidsovereenkomst.

 

Juridische bijstand betaald door BAM

BAM zal een bijdrage in de juridische kosten voor bijstand met de vaststellingsovereenkomst vergoeden tot een bedrag van €500.

Meer informatie over Juridisch advies vanuit sociaal plan

 

Ontslagvergoeding bij werk naar werk begeleiding

Voor een werknemer die een mobiliteitstraject volgt wordt een beëindigingsvergoeding vastgesteld:

Onderdeel 1: A x B x 0,3

Onderdeel 2: A x B x 0,3

Onderdeel 3: A x B x 0,35

 

A = Aantal gewogen dienstjaren

B = Bruto maandsalaris

 

Onderdeel 1 ontvangt men altijd. Onderdeel 2 ontvangt werknemer alleen als snel een nieuwe baan is gevonden. Onderdeel 3 ontvangt men alleen als men een nieuwe baan vindt, die niet verlengd wordt.

 

Ontslagvergoeding bij niet kiezen voor werk naar werk begeleiding

Een werknemer die NIET kiest voor het mobiliteitstraject ontvangt een vergoeding volgens de formule:

A x B x 0,6

 

Werkt u bij BAM en wordt u ontslagen?

Bent u op zoek naar advies? Wij staan u graag bij. Het eerste advies is gratis

Vraag advies aan de juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld