Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Achmea loopt tot eind 2017

Het sociaal plan Achmea loopt tot 31 december 2017. Het is mede ondertekend door FNV, CNV, De Unie en De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband. Het sociaal plan is van toepassing op iedere medewerker die als plaatsingskandidaat wordt aangemerkt. De medewerker is een plaatsingskandidaat indien zijn functie vervalt. Het sociaal plan van Achmea richt zich op het vinden van werk binnen, maar vooral buiten Achmea. Hiervoor is het mobiliteitscentrum Achmea Transfer Centrum (ATC) opgericht.

 

Achmea Transfer Centrum (ATC) begeleidt boventallige werknemers

Het ATC voorziet in een individuele, op maat gesneden begeleiding. De medewerker krijgt een adviseur om samen  een plan van aanpak op te stellen. Achmea ondersteunt daarmee kandidaten zo goed mogelijk bij het vinden van een nieuwe passende functie, binnen of buiten Achmea. In het traject wordt de nadruk gelegd op eigen initiatief van de werknemer. Periodiek vindt een evaluatie plaats. De duur van de plaatsingstermijn bedraagt maximaal 39 weken. Als de plaatsingskandidaat na afloop, zowel intern als extern niet op de arbeidsmarkt is geplaatst, volgt ontslag.

 

Voor snelle vertrekkers 3 maandsalarissen extra

De plaatsingskandidaat wiens arbeidsovereenkomst op eigen verzoek eindigt, ontvangt een extra vergoeding van 3 maandsalarissen.

 

Ontslagvergoeding bij start eigen bedrijf

Bij ontslag op eigen verzoek, in verband met het als zelfstandigen starten van een eigen bedrijf, ontvangt medewerker een met Achmea overeen te komen maatwerkvergoeding.

Bestel gratis boek start eigen bedrijf na ontslag

 

Bij niet plaatsen na hertplaatsingstraject: ontslagvergoeding

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt berekend volgens A x B

A = Aantal gewogen dienstjaren

B = Bruto maandsalaris

 

Gezien de investeringen die Achmea pleegt in het kader van het plaatsingstraject wordt dit verminderd met een bedrag gelijk aan 4 maandsalarissen. Het bedrag zal na aftrek niet minder bedragen dan 2 maandsalarissen.

Het ontslag en de ontslagvergoeding wordt schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren door de juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland

 

Bent u Achmea medewerker en op zoek naar hulp?

Wij staan u graag bij. Het eerste advies is gratis

Vraag advies aan de juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland en bel 088 20 50 899

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld