Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan ING 2020-2021-2022

 

Het sociaal plan ING loopt tot en met 2022

ING-werknemers krijgen de keuze voor direct vertrek binnen drie maanden of start bemiddeling naar nieuw werk bij datum boventalligheid. ING zet fors in op van werk naar werk begeleiding onder eigen regie.

 

Bij ontslag ontvangen ING-werknemers een vergoeding

1. Ontslagvergoeding op basis van oude kantonrechtersformule voor de jaren TOT EN MET 2017 

Voor medewerkers die op 31-12-2017 in dienst waren van ING, geldt een “Garantie-vergoeding” die als volgt berekend wordt:

A x B x C

A = gewogen dienstjaren op 31 december 2017

B = maandsalaris op 31 december 2017

C = correctiefactor 0,8

 

Gewogen dienstjaren volgens oude kantonrechtersformule

Dienstjaren tot 40e levensjaar tellen 1 keer mee

Dienstjaren tussen 40e en 50e levensjaar tellen 1,5 keer mee

Dienstjaren vanaf 50e levensjaar tellen 2 keer mee

 

 

2. Extra: de ”ING-vergoeding”

Daarbovenop ontvangen ING-medewerkers bij ontslag de “ING-vergoeding” die als volgt berekend wordt:

A x B x C

A = maandsalaris

B = diensttijdfactor

C = vermenigvuldigingsfactor 1,75

  

Diensttijdfactor volgens transitievergoeding

Eerste 10 dienstjaren: 1/3 maand per gewerkt jaar

Daarna: ½ maand per gewerkt jaar

Voor 50-plusser die langer dan 10 jaar werken: 1 maand per gewerkt jaar

 

De totale beëindigingsvergoeding (dus ontslagvergoeding + ING-vergoeding) zal nooit hoger zijn dan € 400.000.

 

ING vergoedt juridische kosten

Werknemers krijgen de kosten van juridisch advies over de beëindigingsovereenkomst vergoed door ING.

 

Bent u op zoek naar juridisch advies? Wij staan u graag bij.

Vraag advies aan Juristen ArbeidsRecht Nederland of bel 088-2050899. U spreekt direct een jurist.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld