Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan ABN Amro 2018 - 2019 - 2020

Het sociaal plan van ABN Amro is van toepassing op werknemers die tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 boventallig worden.

 

Plaatsingsprocedure ABN Amro

Tijdens een reorganisatie kan de functie van de werknemer niet-ingrijpend wijzigen of ingrijpend wijzigen. Bij wijzigen van de functie volgt er een plaatsingsprocedure waarin wordt bepaald welke medewerkers binnen ABN Amro worden geplaatst. Wanneer een werknemer niet geplaatst wordt, wordt dit zowel mondeling als schriftelijk aangezegd.

 

Plaatsmakersregeling

Bij niet ingrijpend gewijzigde functies geldt een plaatsmakersregeling. Werknemers die geplaatst zijn kunnen afzien van de plaatsing en plaats maken voor een werknemer die niet geplaatst is.

 

Overgangsmaatregel voor oudere ABN Amro medewerkers

Werknemers geboren vóór 1 januari 1952 kunnen niet boventallig worden. Deze werknemers worden in een passende functie geplaatst.

 

Ontslagprocedure na aanzegging

De aanzegperiode duurt minimaal 3 maanden. Gedurende deze periode wordt er gezocht naar passend werk binnen of buiten ABN Amro. Als er tijdens de aanzegperiode geen passende functie wordt gevonden is de werknemer boventallig. De werknemer kan dan in de ABN Amro mobiliteitsorganisatie worden geplaatst. Ook kan de werknemer ervoor kiezen de bank direct te verlaten met een vertrekpremie.

 

Mobiliteitsbudget €3.000,--

Tijdens de aanzegperiode heeft de werknemer recht op een mobiliteitsbudget van €3.000,--. Hiermee kunnen middelen uit de catalogus van Talent2Grow aangekocht worden. Er kunnen ook middelen buiten de catalogus aangekocht worden.

 

Weigeren passende functie: ontslag zonder ontslagvergoeding

Tijdens de aanzegperiode mag de passende functie niet geweigerd worden. ABN Amro ontslaat de werknemer in dat geval zonder vergoeding.

 

ABN Amro medewerker heeft 2 keuzemogelijkheden bij boventalligheid

1. ABN Amro verlaten met ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding wordt berekend volgens: A x B x C

A = aantal gewogen dienstjaren

B = bruto maandsalaris

C = correctiefactor = 1,9

 

De uitkomst wordt verhoogd met 2 maandsalarissen. Bij een werknemer geboren vóór 1 juli 1962 wordt de vergoeding verhoogd met 8 maandsalarissen.

De arbeidsovereenkomst eindigt middels een beëindigingsovereenkomst.

Laat uw ontslagvergoeding narekenen en uw beëindigingsovereenkomst controleren door Juristen Arbeidsrecht Nederland.

 

2. Plaatsing in mobiliteitsorganisatie ABN Amro

Wanneer de werknemer NIET kiest voor vertrek met een ontslagvergoeding dan wordt de werknemer in de mobiliteitsorganisatie geplaatst. Hierin wordt de werknemer begeleid bij het zoeken naar een passende functie. Het mobiliteitsbudget wordt verhoogd met €2.000,--. Dit traject duurt maximaal 6 maanden.

 

Vertrek tijdens of na afloop mobiliteitsorganisatie

Na max. 6 maanden eindigt de arbeidsovereenkomst met 65 % van de ontslagvergoeding. Het is ook mogelijk om tijdens de mobiliteitsperiode te vertrekken. Zowel tijdens als na afloop van de mobiliteitsperiode heeft de werknemer recht op 65% van de vertrekpremie.

 

Regeling Start Eigen Bedrijf na Ontslag

Wanneer een werknemer een eigen bedrijf wil starten, kan hij kiezen voor de Regeling Eigen Bedrijf. Dit kan alleen wanneer er geen passende functie is gevonden tijdens de aanzegperiode. De werknemer wordt vrijgesteld van werk en begeleidingsactiviteiten en ABN Amro biedt ondersteuning. Bij vertrek heeft de werknemer recht op 65% van de vertrekpremie.

 

Meer weten over de start van een eigen bedrijf? Ontvang gratis boek start uw bedrijf na ontslag

 

Bent u op zoek naar juridisch advies? Wij helpen u graag

Vraag advies aan de juristen van Juristen Arbeidsrecht Nederland of bel 088-2050899. U spreekt direct een jurist.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld