Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan AkzoNobel 2018-2019

Het Sociaal Plan AkzoNobel is van toepassing op de werknemers van AkzoNobel op wie de CAO van toepassing is en die als gevolg van de reorganisatie boventallig worden. Het Sociaal Plan loopt tot 1 januari 2020.

 

Aankondigingsperiode
Werknemer wordt ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden voor boventalligheid schriftelijk geïnformeerd. Werknemer behoudt zijn arbeidsvoorwaarden.

 

Van-werk-naar-werkperiode
Werknemer krijgt de gelegenheid zich voor te bereiden op een andere functie. De periode is 3 maanden voor dienstverbanden korter dan 25 jaar. Boven de 25 jaar is dit 6 maanden.

Ontslagvergoeding
Er is recht op een ontslagvergoeding bij einde dienstverband tijdens de aankondigingsperiode of de van-werk-naar-werkperiode. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt volgens de kantonrechtersformule vastgesteld:

A x B x C

A= aantal gewogen dienstjaren
B= beloning
C= correctiefactor

 

De dienstjaren bij A worden gewogen via de weging van de nieuwe kantonrechtsformule. 

  • Dienstjaren tot 35 jaar tellen voor 0,5
  • Dienstjaren van 35 tot 45 jaar tellen voor 1
  • Dienstjaren van 45 tot 45 jaar tellen voor 1,5
  • Dienstjaren vanaf 55 jaar tellen voor 2

Bij B wordt uitgegaan van het vaste jaarinkomen vermeerderd met spaarbijdrage en gemiddelde aan beloningen in voorafgaande 3 kalenderjaren (gemiddeld 7,25%)

De correctiefactor C is 1,15

De ontslagvergoeding kan niet hoger zijn dan het inkomen dat AkzoNobel-werknemer zou hebben ontvangen tot aan zijn AOW.

 

Juridische kosten betaald door AkzoNobel
Als werknemer een jurist inschakelt, dan maakt werknemer aanspraak op een vergoeding voor juridische kosten van maximaal €750.

Meer over juridische hulp bij ontslag

Terugbetalen ontslagvergoeding bij herindiensttreding AkzoNobel
Als werknemer na ontslag binnen 24 maanden weer in dienst treedt bij AkzoNobel of een zusterbedrijf, dan geldt een terugbetalingsverplichting van de volledige ontslagvergoeding.

Meer over financieel advies ontslag

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld