Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Vodafone-Ziggo 2018-2019-2020

Het sociaal plan Vodafone-Ziggo is van toepassing op werknemers waarvan de functie vervalt of een wijziging ondergaat door de reorganisatie. Het sociaal plan is tot stand gekomen na onderhandeling met de vakbonden FNV en CNV Connectief.

Boventalligen hebben keuzes

Er wordt gekeken of een werknemer in de nieuwe organisatie kan worden geplaatst. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is de werknemer boventallig. Er dient minimaal 1 maand voorafgaand aan de boventalligheidsverklaring een gesprek plaats te vinden. Boventallige medewerkers hebben een aantal mogelijkheden: bemiddeling naar een nieuwe baan, uitdiensttreding, vrijwillig vertrek en vrijwillige boventalligheid.

Bemiddeling naar een nieuwe baan

De boventallige werknemers hebben de mogelijkheid om een bemiddelingstraject te volgen, waarin men professioneel ondersteund  wordt bij de zoektocht naar een nieuwe baan. De bemiddelingsprocedure heeft tot doel vast te stellen of er passend werk is. De bemiddelingskosten komen voor rekening van Vodafone-Ziggo. De maximale duur van de bemiddeling is afhankelijk van het aantal dienstjaren van de Vodafone-Ziggo werknemer:

 

Dienstjaren

Duur bemiddeling

Tot 1 jaar

4 maanden

1 tot 5 jaar

7 maanden

5 tot 10 jaar

11+3* maanden

10 jaar of langer

15+3* maanden

*na afloop dienstverband wordt bemiddeling nog 3 maanden voortgezet

 

Outplacementbudget, dan kortere bemiddeling

De werknemen kan ook kiezen voor een aanvullend outplacementbudget van € 6.000. Als de werknemer daarvoor kiest, dan wordt de bemiddelingsperiode korter.

 

Ontslagvergoeding bij einde dienstverband

Het  dienstverband wordt met een vaststellingsovereenkomst en wederzijds goedvinden beëindigd, waarbij men een ontslagvergoeding meekrijgt.

 

Hoogte ontslagvergoeding op basis van nieuwe kantonrechtersformule

De bruto ontslagvergoeding wordt berekend op basis van de nieuwe kantonrechtersformule:  A x B x C

A= aantal gewogen dienstjaren
B= maandsalaris
C= correctiefactor

Indien de gewogen duur van het dienstverband in maanden hoger of gelijk is aan de bemiddelingsperiode, exclusief aanvullende bemiddelingsduur, dan heeft de boventallige werknemer recht op de ontslagvergoeding. Er is geen recht op een ontslagvergoeding indien de gewogen duur van het dienstverband lager is.

Meer over financieel advies ontslag

 

Juridische bijstand betaald door Vodafone-Ziggo

Ter tegemoetkoming in de kosten van juridische bijstand betaalt Vodafone-Ziggo eenmalig een bedrag van € 500. Voor dit bedrag kan de werknemer een jurist inschakelen om de ontslagregeling te laten beoordelen.

Meer over juridisch advies en controle vaststellingsovereenkomst

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld