Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan DAS Rechtsbijstand 2020 – 2021

Dit Sociaal Plan heeft een werkingsduur tot en met 31 december 2021. Het Sociaal Plan is van toepassing op werknemers van DAS die boventallig zijn geworden, omdat de functie komt te vervallen wegens reorganisatie.

 

Mobiliteitstraject voor het vinden van een nieuwe baan

DAS doet een aanzegging richting de werknemer over het feit dat de werknemer boventallig wordt. Na de aanzegging start voor de werknemer het Mobiliteitstraject. Dit traject heeft als doel de werknemer van werk naar werk te begeleiden, intern dan wel extern. Voor dit traject stelt DAS een maximaal budget beschikbaar van €5.000,-.

 

Herplaatsing binnen of buiten DAS

Binnen het Mobiliteitstraject wordt er gezocht naar een passende functie. De functie is geschikt als het aansluit op de opleiding, ervaring en competenties van de huidige baan van de werknemer. Indien de werknemer kan worden herplaatst binnen DAS Rechtsbijstand ontvangt de werknemer hiertoe een aanbod. Als interne herplaatsing niet mogelijk is, is het Mobiliteitstraject gericht op het vinden van een externe baan.

 

Bij niet vinden van een baan volgt ontslag

In de laatste maand van het Mobiliteitstraject zal DAS aan de boventallige werknemer een voorstel doen tot ontslag. Dit voorstel geschiedt in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. 

Meer over ontslag vaststellingsovereenkomst

 

De ontslagvergoeding van DAS is gebaseerd op de transitievergoeding 2019. Deze is hoger dan de transitievergoeding 2020. De transitievergoeding 2019 wordt vermenigvuldigd met een factor, afhankelijk van de leeftijd.

 

Vermenigvuldigingsfactor

Leeftijd

1,5

Jonger dan 40 jaar

1,6

Tussen de 40 en 50 jaar

1,7

50 jaar of ouder

 

Kosten juridische bijstand betaald door DAS

De werknemer kan ervoor kiezen om zijn vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist. De kosten die hiervoor worden gemaakt kunnen verhaald worden bij DAS tot een maximale hoogte van € 750,-.

Meer over juridisch advies

 

Vrijwillige vertrekregeling

Een werknemer kan DAS een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor de vrijwillige vertrekregeling. Het doel van deze regeling is om het ontslag van een boventallige collega te voorkomen. Hierbij gelden voorwaarden:

  • Werknemer heeft uit vrije wil een verzoek gedaan
  • Bij goedkeuring van het verzoek zal het ontslag volgen door middel van een vaststellingsovereenkomst

 

Bent u boventallig bij DAS Rechtsbijstand?

Neem contact op met Juristen ArbeidsRecht Nederland en laat uw vaststellingsovereenkomst controleren.

Controle vaststellingsovereenkomst 

Of bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld