Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan BASF 2020-2021-2022

Het Sociaal Plan is van toepassing op BASF-werknemers wiens arbeidsplaats komt te vervallen wegens de reorganisatie. Dit Sociaal Plan heeft een looptijd van tot 1 januari 2022. Dit sociaal plan is NIET ondertekend door de vakbonden.

 

De werknemer zal zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de boventalligheid. De datum van de aanzegging is minimaal 2 maanden en maximaal 3 maanden voorafgaand aan de datum van feitelijke boventalligheid.

 

Van werk naar werk: eerst intern zoeken

BASF zal zich maximaal inspannen om voor de boventallige werknemer werk te vinden. Er wordt geprobeerd een passende, interne functie te vinden. Een functie is passend als deze aansluit op de functie-eisen, opleiding en ervaring van de oorspronkelijke functie van de werknemer.


Indien er meerdere boventalligen in aanmerking komen voor dezelfde functie, zal plaatsing geschieden via meest passende geschiktheid voor de functie. Indien een werknemer een passende functie heeft aanvaard, zal na 3 en 6 maanden een evaluatie plaatsvinden.


Van werk naar werk: extern zoeken

Indien er geen passende interne functie voor de werknemer beschikbaar is, zal BASF voor de werknemer begeleiding verzorgen op het gebied van outplacement. Dit vindt plaats door een outplacementbureau. De duur van de outplacementbegeleiding is 6 maanden. Indien nodig, kan het traject met maximaal 2 keer 3 maanden worden verlengd. De kosten van het outplacementtraject komen ten laste van BASF.

Meer over outplacement begeleiding

 

Ontslagvergoeding  

Als een werknemer intern niet kan worden herplaatst, volgt ontslag. Bij het ontslag ontvangt de werknemer een ontslagvergoeding. Deze vergoeding bestaat uit 3 delen.

Deel 1: Transitievergoeding zoals deze VOOR 2020 gold

Deel 2: Bruto aanvulling. De hoogte van deze aanvulling is het verschil tussen het bedrag van de transitievergoeding en de uitkomst van de kantonrechtersformule. Deze formule luidt als volgt:

 

A x B x C, waarbij

 

A: het aantal gewogen dienstjaren

Dienstjaren tot leeftijd

Factor

Dienstjaren tot het 35e levensjaar

0,5

Dienstjaren van het 35e tot het 45e levensjaar

1

Dienstjaren van het 45e tot het 55e levensjaar

1,5

Dienstjaren van het 55e levensjaar tot AOW- leeftijd

2

 

B: bruto maandinkomen

C: factor = 1,15

 

Deel 3: een dienstjaren bonus. Werknemers die meer dan 10 dienstjaren hebben, ontvangen boven op de ontslagvergoeding een bonus, conform de volgende tabel

 

Tot 15 dienstjaren

1 maandinkomen

15 tot 20 dienstjaren

2 maandinkomens

20 dienstjaren en meer

3 maandinkomens

 

Ontslagprocedure aan het eind van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd aan de hand van een vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst staat de ontslagvergoeding. De werknemer heeft een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Indien de werknemer de vaststellingsovereenkomst niet ondertekent, zal BASF zich wenden tot UWV om toestemming te vragen voor ontslag.

 

Juridisch en financieel advies-budget

De werknemer ontvangt een budget van BASF voor juridisch en financieel advies. Dit budget bedraagt maximaal € 1.000.

Meer over juridisch advies ontslag

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld