Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan Holiday Inn 2020 2021

Dit Sociaal Plan heeft een werkingsduur van 1 oktober 2020 tot 1 mei 2021. Het Sociaal Plan is van toepassing op werknemers waarvan de arbeidsplaats komt te vervallen als gevolg van bedrijfseconomische redenen en reorganisatie. Het sociaal plan is mede tot stand gekomen via vakbond FNV Horeca.

 

Afspiegelen bepaalt de ontslagvolgorde

Indien het aantal arbeidsplaatsen vermindert, wordt door middel van het afspiegelingsbeginsel vastgesteld welke werknemers boventallig worden. De boventallige werknemer wordt geïnformeerd over de individuele gevolgen.

Meer over afspiegelingsbeginsel sociaal plan

 

Nieuwe baan BINNEN Holiday Inn

Holiday Inn probeert de boventallige werknemer te herplaatsen binnen de organisatie in een passende functie. Passend is als loon, opleidings- en ervaringsniveau en arbeidsduur vergelijkbaar is met de oude vervallen functie van de werknemer.

 

Nieuwe baan BUITEN Holiday Inn

Indien het niet lukt om de werknemer intern te herplaatsen binnen Holiday Inn, dan volgt ontslag. Holiday Inn heeft een mobiliteitscentrum voor werknemers die worden ontslagen. Via dit centrum worden de werknemers ondersteund met het vinden van een nieuwe baan BUITEN Holiday Inn. Een extern outplacementbureau begeleidt mede de werknemer. Het budget dat Holiday Inn beschikbaar stelt bedraagt € 1.000. 

Meer over vinden nieuwe baan via outplacement

 

Ontslagprocedure via vaststellingsovereenkomst

Ontslag geschiedt door middel van een vaststellingsovereenkomst. De werknemer ontvangt een ontslagvergoeding, gebaseerd op de transitievergoeding vermenigvuldigd met factor A (1,3) of B (1,15). De transitievergoeding wordt vermenigvuldigd met factor A als de vaststellingsovereenkomst wordt getekend vóór 20 oktober 2020. De transitievergoeding wordt vermenigvuldigd met factor B als de vaststellingsovereenkomst wordt getekend na 20 oktober 2020. Bij het ontslag wordt rekening gehouden met de individuele opzegtermijn.

 

Vergoeding juridisch en financieel advies

De werknemer kan juridisch en financieel advies inwinnen over de vaststellingsovereenkomst. Holiday Inn zal dit advies vergoeden tot een bedrag van € 500. 

Meer over controle vaststellingsovereenkomst

 

Plaatsmakersregeling

Een niet-boventallige werknemer kan plaats maken voor een boventallige werknemer. Hierdoor kan de boventallige werknemer blijven. Hiervoor dient de plaatsmaker een verzoek in bij Holiday Inn. Indien dit verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de plaatsmaker een ontslagvergoeding.

Meer over plaatsmakersregeling

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld