Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan IKEA 2020 2021

Dit Sociaal Plan heeft een looptijd tot 1 januari 2021. Het Sociaal Plan is van toepassing op werknemers van IKEA die worden ontslagen wegens reorganisatie. Het Sociaal Plan is ondertekend door de vakbond FNV.

 

Boventallige werknemer IKEA Nederland

Een werknemer kan boventallig worden verklaard in een van de volgende situaties:

a. De functie is gewijzigd

b. Het aantal mensen dat werkzaam is in de functie wordt teruggebracht

c. De functie/arbeidsplaats komt te vervallen

 

Van werk naar werk binnen IKEA

Het uitgangspunt bij IKEA is om zoveel mogelijk werknemers te begeleiden naar een baan binnen IKEA. Hierbij wordt gekeken naar de beschikbaarheid van een passende functie. Een functie wordt als passend ervaren als deze op basis van opleiding, ervaring en capaciteiten aansluit op de vervallen functie. Een passende functie wordt schriftelijk aan de werknemer aangeboden.

 

Ontslag als plaatsing binnen IKEA niet lukt

Indien het niet lukt om de werknemer binnen IKEA te herplaatsen, volgt ontslag. Het ontslag vindt plaats aan de hand van een vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst dient binnen 10 kalenderdagen getekend te worden. Bij ontslag ontvangt de ontslagen werknemer een ontslagvergoeding. Deze vergoeding bedraagt de transitievergoeding vermenigvuldigd met 1,7.

 

IKEA betaalt outplacement en juridisch advies

Als de werknemer wordt ontslagen stelt IKEA een budget beschikbaar voor de werknemer tot maximaal € 5.000. Dit budget is bedoeld voor een bijdrage in de kosten voor outplacement, scholing en het inwinnen van juridisch en financieel advies.

Als de ontslagen werknemer gebruik wenst te maken van outplacement, selecteert IKEA een geschikt outplacementbureau.

Meer over jurist sociaal plan

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld