Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan KLM 2020 – 2024

Het Sociaal Plan KLM is in werking getreden op 1 oktober 2020 en loopt tot 1 januari 2024. Het sociaal Plan is ondertekend door FNV Cabine. Het Sociaal Plan is van toepassing op werknemers die vallen onder de cao voor KLM Cabinepersoneel wiens arbeidsplaats komt te vervallen.

 

Boventalligheid

Wanneer een werknemer boventallig wordt, zal KLM zich inzetten om de boventallige werknemer te detacheren binnen de KLM-groep. Hierbij wordt gezocht naar een passende functie.

Mocht de werknemer niet succesvol overgeplaatst kunnen worden dan wordt de werknemer officieel boventallig verklaard. De boventallige werknemer zal 6 maanden lang in dienst blijven bij KLM. In deze periode is men vrijgesteld van werkzaamheden en is er de mogelijkheid tot bemiddeling naar ander werk.

 

Vrijwillige vertrekregeling

Boventallige werknemers van KLM kunnen kiezen om gebruik te maken van een vrijwillige vertrekregeling. Hierbij kiezen werknemers of zij zelf vertrekken of een eventuele ontslagprocedure afwachten.

 

Ontslagvergoeding gebaseerd op dienstjaren

Wanneer de boventallige werknemer wordt ontslagen ontvangt hij een ontslagvergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt als volgt berekend:

 

Eerste 10 dienstjaren van de werknemer: de werknemer ontvangt 0,5 maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Vanaf het 11e dienstjaar van de werknemer: de werknemer ontvangt 1 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. 

 

De ontslagvergoeding is maximaal 18 bruto maandsalarissen.

 

Juridisch en/of financieel advies

Indien de KLM-werknemer gebruik wenst te maken van de diensten van een juridisch of financieel adviseur dan worden deze kosten vergoed door KLM.

Meer over juridisch advies ontslag

 

Werkt u bij KLM? Bent u boventallig?

Neem contact op Juristen ArbeidsRecht NL via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een jurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld