Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Royal FloraHolland 2020 - 2021

Dit sociaal plan is van toepassing op alle werknemers die een contract hebben voor onbepaalde tijd wiens arbeidsplaats vervalt wegens reorganisatie. Het sociaal plan loopt tot en met 30 september 2021.

 

Herplaatsing binnen Royal FloraHolland

Werkgever zal zich inspannen een passende functie te vinden voor de boventallige werknemer.

Een interne passende functie mag niet geweigerd worden. Wanneer een werknemer een interne en passende functie weigert OF als er geen passende functie voor de boventallige werknemer wordt gevonden, zal ontslag plaatsvinden.

 

Ontslag middels een vaststellingsovereenkomst

FloraHollland heeft als uitgangspunt om het ontslag te laten plaatsvinden met behulp van een vaststellingsovereenkomst. De werknemer krijgt maximaal 3 weken om akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst. De werknemer ontvangt een bonus van € 750,- wanneer hij de vaststellingsovereenkomst tekent binnen 2 weken. In de vaststellingsovereenkomst is een ontslagvergoeding opgenomen.

Meer over ontslag via vaststellingsovereenkomst

 

Ontslagvergoeding: 1,6 * transitievergoeding

Bij ontslag heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de formule:

Wettelijke transitievergoeding x 1,6

 

Outplacement naar een nieuwe baan

De werknemer ontvangt gedurende 6 maanden begeleiding naar ander werk. De werknemer ontvangt een uitnodiging van het door FloraHolland geselecteerde outplacementbureau. De kosten hiervoor worden vergoed door FloraHolland.

 

Juridisch spreekuur

De werknemer kan met zijn concept vaststellingsovereenkomst gebruik maken van het juridisch spreekuur op een Royal FloraHolland locatie. Het juridisch spreekuur wordt verzorgd door een onafhankelijk jurist die wordt aangewezen door werkgever en vakbonden.

Meer over juridisch advies ontslag

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld