Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan DXC Technology 2020 2021

Dit sociaal plan is van toepassing op werknemers wiens arbeidsplaats komt te vervallen wegens reorganisatie. Het sociaal plan loopt tot 1 april 2021.

 

Vertrekstimuleringsregeling

De werknemer kan kiezen voor een vertrekstimuleringsregeling; De werknemer zegt het dienstverband zelf schriftelijk op of stemt schriftelijk in met een vaststellingsovereenkomst. Werknemer ontvangt de wettelijke transitievergoeding vermenigvuldigd met de factor 1,5 vermeerderd met het aantal bruto maandsalarissen dat de werknemers zou hebben genoten indien hij tot het einde van de bemiddelingsperiode in dienst zou zijn gebleven.

 

Bemiddelingstraject: outplacement naar een nieuwe baan

De werknemer kan kiezen voor de bemiddelingsperiode, mits de werknemer:

1. instemt met de voorgelegde vaststellingsovereenkomst, dan wel

2. zijn arbeidsovereenkomst schriftelijk opzegt voor de laatste dag van de voor de werknemer maximaal toepasselijke bemiddelingstermijn.

 

In deze bemiddeling ontvangt de werknemer een budget dat hij kan gebruiken voor outplacement en training. Het budget is maximaal €6.000. De maximale duur van de bemiddelingsperiode hangt af van de leeftijd van de werknemer:

 Leeftijd werknemer op aanzegdatum

 Duur bemiddeling

 Jonger dan 45 jaar

 8 maanden

 45-54 jaar

 9 maanden

 55 jaar en ouder

 10 maanden

 

Na de bemiddelingsperiode heeft de werknemer recht op een eenmalige vergoeding. De vergoeding wordt berekend conform de wettelijke transitievergoeding vermenigvuldigd met factor 1,5.

Meer over transitievergoeding sociaal plan

Meer over outplacement

 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld