Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan TNT Nederland 2021- 2024

Dit sociaal plan is van toepassing op werknemers van TNT Nederland die gevolgen ondervinden van een reorganisatie. Het sociaal plan heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 januari 2024. Het sociaal plan is ondertekend door de vakbonden FNV, BVPP en CNV Connectief.

 

Bij boventalligheid kijken naar passende, alternatieve functie

TNT Nederland stelt de werknemer minstens 4 weken van tevoren op de hoogte van de boventalligheid. Er wordt gekeken of de werknemer een passende functie aangeboden kan worden. Een functie wordt als passend ervaren wanneer deze aansluit op de salarisschaal, opleiding, competenties en kennis van de werknemer.

 

Ontslag als geen passende functie wordt gevonden

Wanneer er geen passende functie is voor de boventallige werknemer zal TNT Nederland een vaststellingsovereenkomst aanbieden. De werknemer ontvangt een beëindigingsvergoeding. De beëindigingsvergoeding wordt berekend aan de hand van de wettelijke transitievergoeding zoals deze gold in 2019 (oude transitievergoeding).

Meer over transitievergoeding

 

Extra vergoeding bij versneld vertrek

Wanneer de werknemer tegen het eind van de maand bekend maakt dat hij gebruik maakt van de versnelde vertrekregeling, ontvangt hij een extra vergoeding. Deze vergoeding wordt berekend door de beëindigingsvergoeding te vermenigvuldigen met de factor die afhankelijk is van gewerkte dienstjaren:

-        0 t/m 9 dienstjaren: factor 1

-        10 t/m 19 dienstjaren: factor 1,2

-        20 of meer dienstjaren: factor 1,4

 

Juridisch en/of financieel advies

Wanneer de werknemer bijstand wenst in te schakelen biedt TNT Nederland daar een budget voor. De juridische kosten worden vergoed tot € 750. Bijvoorbeeld voor de controle van de vaststellingsovereenkomst. De vergoeding voor een financieel adviseur bedraagt maximaal € 525.

Meer over juridisch advies vaststellingsovereenkomst

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld