Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Cargill 2021-2022

Het sociaal plan van Cargill is verlengd tot 2022 in verband met reorganisaties. Het sociaal plan is van toepassing op werknemers van Cargill wiens functie komt te vervallen wegens reorganisatie.

 

Herplaatsing naar interne functies

Cargill zet zich in om de boventallige werknemer intern te herplaatsen. Bij openstaande vacatures heeft de boventallige werknemer voorrang. Bij herplaatsing wordt gekeken naar een passende functie voor de werknemer. Dit betekent een passende ervaring, opleiding en salarisschaal.

 

Ontslag als herplaatsing niet slaagt

Wanneer de werknemer niet binnen 4 maanden herplaatst wordt, volgt ontslag. Het ontslag vindt plaats middels een vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de volgende regeling:

-          Medewerkers tot 45 jaar ontvangen de transitievergoeding

-          Medewerkers van 45 jaar of ouder ontvangen een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. Deze berekening ziet er als volgt uit:

A x B x C, waarbij

A = Gewogen dienstjaren

Dienstjaren tot leeftijd

Vermenigvuldigingsfactor

Dienstjaren tot 35 jaar

0.5

Dienstjaren van 35 t/m 44 jaar

1

Dienstjaren 45 t/m 54 jaar

1.5

Dienstjaren vanaf 55 jaar

2

 

B = bruto maandsalaris van de werknemer

 

C  = correctiefactor:

Leeftijd werknemer

Correctiefactor

45 t/m 49 jaar

0.8

50 t/m 54 jaar

1

55 jaar of ouder

1.2

 

Budget voor opleiding en/of outplacement

Wanneer de boventallige werknemer besluit een opleiding te volgen of zich aan te melden bij een outplacementbureau, dan vergoedt Cargill kosten tot € 5.750.

Meer over outplacementbureau bij sociaal plan

 

Juridisch budget

Wanneer een werknemer gebruik wil maken van een juridisch of financieel adviseur, dan vergoedt Cargill deze kosten tot maximaal € 750.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld