Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan KPN Contact afgewezen

Actueel: sociaal plan KPN 2018

 

De leden van ABVAKABO FNV werkzaam bij KPN Contact hebben massaal gereageerd op het onderhandelingsresultaat voor een nieuw sociaal plan KPN Contact. De leden die hebben gereageerd hebben het resultaat in ruime meerderheid afgewezen (bijna 70%). Gezien deze massale afwijzing kan ABVAKABO FNV niet overgaan tot ondertekening van het nieuwe sociaal plan KPN Contact.

Een opmerking die door veel leden is gemaakt, heeft betrekking op de vergoedingen in het sociaal plan. De vergoedingen zijn naar de mening van onze leden veel te karig en zouden gebaseerd moeten worden op de kantonrechtersformule. De huidige vergoedingsregelingen, de som van de eenmalige uitkeringen en de maandelijkse aanvullingen op de sociale zekerheid, leveren een te lage vergoeding. Daar komt bij dat de aanvullingsduur bij werkloosheid gemaximeerd is op 36 maanden, terwijl de maximale uitkeringsduur 38 maanden bedraagt.

Daarnaast zijn er veel opmerkingen gemaakt over de vergoedingsregeling in het geval er sprake is van verhuizing van de werkzaamheden. In het sociaal plan zijn afspraken gemaakt over een extra tegemoetkoming in geld en een tegemoetkoming in tijd. De leden zijn het er niet mee eens dat de vergoeding in tijd is gemaximeerd op schaal J en dat de vergoeding in geld beperkt is. Tenslotte zijn er ook opmerkingen geplaatst over de definitie van directe medewerkers, specifieke aandacht voor werknemers met een handicap en de uitkeringen voor werknemers die arbeidsongeschikt zijn.

FNV heeft ook veel vragen gekregen van anders-georganiseerden over de raadpleging van de leden over het onderhandelingsresultaat. Iedere vakorganisatie besluit, geheel voor eigen rekening, of en op welke wijze de leden worden geraadpleegd. ABVAKABO FNV is conform het eigen huishoudelijk reglement en de statuten verplicht om een verlenging, of een wijziging van een cao of sociaal plan inhoudelijk voor te leggen aan de leden. Vervolgens wordt er op basis van de uitslag van de stemming een besluit genomen of er tot ondertekening kan worden overgegaan.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld