Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan KPN 2018

Actueel sociaal plan KPN 2020-2021

 

Het sociaal plan KPN is van toepassing op werknemers die boventallig worden in het kader van de reorganisatie. Het sociaal plan loopt tot 31 december 2018.

 

Vaststellingsovereenkomst na aanzegging
KPN biedt zo spoedig mogelijk na de schriftelijke boventalligheidsverklaring, uiterlijk op datum van boventallig worden, een vaststellingsovereenkomst aan.

Zijn werknemers boventallig en ziek, dan geldt het sociaal plan niet en zal de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte eindigen. Bij herstel binnen 2 jaar zal het sociaal plan wel van toepassing zijn.

 

Plaatsmakersregeling
Deelname aan Plaatsmakersregeling is vrijwillig en op initiatief werknemer. Men ontvangt dezelfde ontslagvergoeding als boventallig vertrekkers.

 

Ontslagvergoeding op basis van nieuwe kantonrechtersformule
De ontslagvergoeding wordt berekend met behulp van formule A x B x C. Aantal gewogen dienstjaren gebaseerd op de nieuwe kantonrechtersformule.

A= aantal gewogen dienstjaren
B= laatst verdiende maandsalaris x 1,08
C= correctiefactor= 0,98

Toelagen, toeslagen en cao-bonus of payplan maken GEEN onderdeel uit van de B-factor met uitzondering van de “Toelage CAO 2014” en de gemiddelde keuzetijdtoelage per maand over de afgelopen 3 jaar.

 

Andere B-factor voor KPN medewerkers langer dan 13 jaar in dienst

Medewerkers die op 31 december 2014 in dienst waren van KPN kunnen kiezen voor optie 2. De ontslagvergoeding wordt dan berekend met een correctie factor van 0,90. Bij B wordt het laatstverdiende maandsalaris vermeerderd met evt. aanwezige OVR2 salaris en/of inpassingstoelage en gemiddelde keuzetoelage (geen andere toelagen, toeslagen en variabele beloning). A blijft hetzelfde.

 

Maximale ontslagvergoeding

De maximale ontslagvergoeding is nooit hoger dan het bedrag dat nodig is om vanaf uitdienstdatum tot datum AOW aan te vullen tot 108% van laatste maandsalaris.

 

50% regeling voor bijna pensioengerechtigden
Er is een 50% regeling voor KPN-werknemers die binnen 2 jaar na datum van boventalligheid met (vervroegd) pensioen kunnen. Werknemer ontvangt 2 jaar 100% salaris en werkt 50%. Werknemer ontvangt geen beëindigingsvergoeding.

 

Van werk naar werk
KPN Perspectief ondersteunt via mobiliteitstrajecten bij vinden van nieuw werk buiten KPN.

Meer over outplacement naar nieuwe baan

 

Financieel advies betaald door KPN
Kosten voor financieel advies worden volledig vergoed door KPN.

Meer over financieel advies bij ontslag

 

Meer informatie ontvangen? Ontvang gratis boekje sociaal plan 2018

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld