Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Leden stemmen tegen Sociaal Plan TMG

Actueel: Sociaal Plan Telegraaf Media Groep (TMG) verlengd tot eind 2015

Een meerderheid van de NVJ-leden (70%), werkzaam bij Telegraaf Media Groep (TMG), heeft tegen het Sociaal Plan TMG gestemd. TMG heeft echter bij voorbaat aangegeven niets aan de regeling te willen veranderen.

De NVJ wil zo spoedig mogelijk overleg. Een complicerende factor is dat CNV, FNV Kiem en De Unie al hadden ingestemd met het Sociaal Plan, aldus de NVJ. NVJ zal op zo kort mogelijke termijn overleggen met TMG en via de redactieraden en - commissies de mogelijke oplossingen bespreken.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld