Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Overeenstemming sociaal plan BAM

BAM heeft een nieuw sociaal plan 2015: sociaal plan BAM 2015

Koninklijke BAM Groep sociaal plan 2013

 

Koninklijke BAM Groep nv is met de vakorganisaties CNV Hout en Bouw en FNV Bouw een sociaal plan overeengekomen. Dit sociaal plan is van toepassing op medewerkers (met een dienstverband voor onbepaalde tijd) die worden betrokken bij (toekomstige) reorganisaties van BAM-bedrijfsonderdelen als gevolg van verslechterde marktomstandigheden. Het sociaal plan heeft een looptijd van een jaar.

BAM treft waar noodzakelijk op bedrijfsonderdeelniveau maatregelen om de organisatie van werkmaatschappijen aan te passen aan de sterk gewijzigde marktomstandigheden, met in achtneming van de regionale en sectorale verschillen. BAM past het nieuwe sociaal plan thans toe bij de noodzakelijke organisatorische aanpassing van drie bedrijfsonderdelen: BAM Vastgoed, BAM Woningbouw regio Deventer en BAM Grondtechniek. Deze reorganisaties treffen in totaal circa negentig medewerkers.

In het sociaal plan is vastgelegd, dat BAM zich zal inspannen om medewerkers van wie de arbeidsplaats vervalt, passend vervangend werk aan te bieden. Hiervoor richt BAM een zogenoemd mobiliteitscentrum in. Dit mobiliteitscentrum wordt gevormd door hr-functionarissen van diverse werkmaatschappijen, die ernaar streven boventallige medewerkers van werk naar werk te herplaatsen, zowel binnen als buiten de Groep. Het mobiliteitsbureau wordt ondersteund door een externe professionele organisatie op het gebied van replacement. BAM geeft bij bezetting van vrijvallende arbeidsplaatsen voorrang aan boventallige werknemers die op de vacature solliciteren.

Het sociaal plan bevat tevens afspraken over diverse financiële regelingen, zowel bij interne of externe herplaatsing, dan wel bij ontslag.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld