Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan BAM 2015

Actueel: Sociaal plan 2016/2017

 

Dit sociaal plan is van toepassing op werknemers van de BAM groep die boventallig worden verklaard. Dit sociaal plan loopt tot en met 31 december 2015. Het uitgangspunt van dit sociaal plan is van werk naar werk begeleiding.

 

Van werk naar werk

Als een werknemer boventallig wordt, zal BAM hem binnen vijf dagen aanmelden bij het mobiliteitsbureau. De werknemer wordt dan ook deelname aan het mobiliteitstraject aangeboden. Hij zal binnen 4 weken aangeven of hij hieraan deelneemt. Een bemiddelingsbureau bepaalt de duur en inhoud van het externe mobiliteitstraject. Kosten voor scholing zullen naar redelijkheid worden vergoed door BAM. Het bemiddelingsbureau kan adviseren om het scholingstraject in te zetten voor interne of externe herplaatsing.

Meer informatie over Outplacement begeleiding vanuit sociaal plan

 

Vaststellingsovereenkomst

Middels een vaststellingsovereenkomst kunnen BAM en werknemer samen overeenkomen wanneer het dienstverband eindigt en wat de ontslagvergoeding zal zijn. Als de medewerker niet wenst mee te werken zal tot beëindiging van het dienstverband worden over gegaan zodra BAM de ontslagvergunning van UWV heeft. De werkgever vergoedt tot €500 aan juridische kosten voor bijstand met de vaststellingsovereenkomst.

Meer informatie over Juridisch advies vanuit sociaal plan

 

Ontslagvergoeding

Voor een werknemer wiens functie komt te vervallen en die het mobiliteitstraject gaat volgen, kan de ontslagvergoeding uit maximaal 3 onderdelen bestaan, wat er precies van toepassing is verschilt per situatie.

 

Een werknemer die NIET kiest voor het mobiliteitstraject heeft recht op een vergoeding volgens de formule AxBx0,6.

A staat voor het aantal gewogen dienstjaren.

B staat voor het bruto maandsalaris

 

Wilt u meer informatie over "wat te doen met de ontslagvergoeding?"

Financieel advies vanuit sociaal plan

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld