Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

ING bereikt onderhandelingsresultaat met vakorganisaties over verlenging CAO en Sociaal Plan

Actueel: sociaal plan ING 2015

 

ING heeft met de vakorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt over verlenging van de ondernemings-CAO en het Sociaal Plan. Uitgangspunt bij de onderhandelingen vormde de balans tussen kostenbeheersing enerzijds en behoud van koopkracht voor de medewerkers anderzijds, alsmede het creëren van rust en stabiliteit voor een langere periode. De CAO en het Sociaal Plan, die zouden eindigen op 1 april 2010 respectievelijk 1 januari 2010, lopen door tot en met 31 december 2011.

 

Binnen de verlenging van de looptijd van de CAO is afgesproken dat de aan de prestaties van de individuele medewerker gerelateerde targetbeloning over 2010 en 2011 wordt verlaagd met 2%. Voorts is een structurele loonsverhoging van 1% per 1 september 2011 afgesproken. Deze afspraken maken het mogelijk om het Sociaal Plan zoveel mogelijk intact te laten. In het Sociaal Plan is naast verlenging van de termijn afgesproken dat de bestaande beëindigingvergoeding zal worden gehandhaafd voor werknemers die bij vertrek nog geen baan hebben gevonden.

 

Daarnaast is overeengekomen dat werknemers die bij vertrek wel een baan hebben gevonden een lagere vergoeding krijgen. Zowel voor ING als voor de vakorganisaties blijft employability een speerpunt. Er zal een Taskforce worden ingericht, bestaande uit vertegenwoordigers van ING, vakorganisaties en medezeggenschap die voor eind 2009 een plan zal presenteren om employability nog beter binnen ING te verankeren en aanvullende instrumenten voor alle medewerkers beschikbaar te stellen.

 

De afspraken zullen door de vakorganisaties aan hun leden worden voorgelegd. De ING-CAO en het Sociaal Plan gelden voor de circa 28.000 medewerkers die werkzaam zijn bij ING in Nederland.

Sociaal Plan ING 2012-2013-2014

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld