Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Principeakkoord sociaal plan TMG

Actueel: Sociaal Plan Telegraaf Media Groep (TMG) verlengd tot eind 2015

 

De NVJ en de andere vakbonden hebben met de directie van de Telegraaf Media Groep een akkoord bereikt over de vrijwel ongewijzigde verlenging van het huidige sociaal plan TMG. Het nieuwe plan moet voor heel 2011 gaan gelden.

Zoals al eerder gemeld had TMG aangekondigd op basis van de ervaringen met het huidige plan op enkele detailpunten iets te willen wijzigen. Inmiddels is duidelijk dat het inderdaad om kleine veranderingen gaat. De vakorganisaties zijn het hier mee eens.
Het nieuwe sociaal plan is inmiddels ter goedkeuring aan de NVJ-leden bij TMG voorgelegd. Op 20 december is duidelijk wat de leden er van vinden. NVJ-secretaris Arthur Maandag rekent op een positieve uitkomst. `Het is een keurig resultaat.'

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld