Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan ING 2012-2013-2014

Actueel: sociaal plan ING 2018-2022

Het sociaal plan loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 en is mede ondertekend door de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie.


Duurzame Inzetbaarheid

Het is in een gezamenlijk belang om, met inzet van instrumenten voor duurzame inzetbaarheid, te zorgen dat kennis en vaardigheden van de medewerker blijven aansluiten op de arbeidsmarkt. Hierin voorziet het sociaal plan.

  

Vaststelling van boventalligheid

Boventalligheid  wordt bepaald op basis van het afspiegelingsbeginsel waarbij wordt vastgesteld wat de verdeling is van de medewerkers over de leeftijdscategorieën. Hierna worden binnen de leeftijdscategorieën de medewerkers met het kortste dienstverband als eerste als boventallige aangewezen . Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per reorganisatiegebied en per peildatum. Aan de OR wordt voorgelegd of sprake is van gelijkblijvende functies, het vervallen van functies of zodanig gewijzigde functies dat geen sprake meer is van gelijkblijvende functies.

- Gelijkblijvende functies: Een willekeurige vervuller van de oorspronkelijke werkzaamheden is in staat om, eventueel na een opleidings- en inwerkperiode van twee maanden, de nieuwe functie te vervullen.

- Functie is niet gelijkblijvend of vervalt: De nieuwe functie heeft een hogere of lagere functieschaal, of een willekeurige functiehouder is niet in staat om de nieuwe functie te vervullen.

Boventallige medewerkers hebben een voorrangspositie bij de invulling van vacatures binnen ING Bank. Ze behouden deze positie als ze binnen een half jaar geschikt gemaakt kunnen worden voor de functie.

 

Vinden van werk in- en extern

Boventalligen worden begeleid naar werk intern ING Bank of extern. Een Plan van aanpak wordt opgesteld. De  volgende elementen worden opgenomen:

- Startdatum van de herplaatsingsinspanningen van werk naar werk;

- Activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid en preventieve mobiliteit;

- Afspraken over de hoeveelheid tijd die de medewerker ter beschikking heeft om de inspanning van    werk naar werk te realiseren;

- Rollen en verantwoordelijkheden betrokkenen.

 

Na 3 maanden zoeken buiten ING Bank

Na drie maanden worden afspraken vastgelegd die expliciet gericht zijn op het vinden van werk buiten ING Bank zoals:

- Startdatum van externe oriëntatie;

- Afspraken met de partijen die de externe oriëntatie van de medewerker ondersteunen (binnen ING of extern outplacementbureau);

- Het bijgestelde zoekprofiel

- Bijgestelde vaardigheids- en opleidingsbehoeften

 

Belangrijke instrumenten voor interne of externe plaatsing:

Om- / bijscholing, testen, stage, job-hunting, detachering externe werkgever als kennismakings- / inwerkperiode, outplacement met een maximum van € 12.500,=, ondersteuning bij starten eigen bedrijf met een maximum van € 12.500,=, sollicitatiebezoeken met behoud van salaris.

 

Een passende functie binnen ING Bank moet voldoen aan:

- De functie is maximaal 1 schaal lager dan de functie voor de reorganisatie

- De afstand woon-werk wordt niet meer dan anderhalf uur

- maximaal 4 arbeidsuren, maar niet meer dan 15% van het oorspronkelijke aantal arbeidsuren minder 

 

Ontslagvergoeding gebaseerd op oude kantonrechtersformule

Als binnen drie maanden geen nieuwe functie binnen ING Bank is gevonden, kan hij/zij kiezen voor een vertrek met een ontslagvergoeding. De bepaling van het bedrag gaat uit van de rekenformule: het aantal gewogen dienstjaren (A) vermenigvuldigd met het bruto maandinkomen (B) en correctiefactor (C). A is de dienstijd afgerond op hele jaren. Een periode van langer dan 6 maanden is een vol jaar. Dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar tellen voor 1, vanaf de leeftijd 40 tellen x 1.5 dienstjaren en vanaf 50 jaar tellen x 2 dienstjaren.   

- Indien de medewerker geen andere baan heeft gevonden is de factor C=1

- Indien de medewerker elder een baan heeft gevonden is de factor C=0,8 

 

Fiscale afwikkeling

Alle vergoedingen zijn bruto vergoedingen. De werkgever zal wettelijk inhouden. Ontslagvergoedingen worden onbelast uitgekeerd voor zover de fiscale en/of sociale wetgeving dit toestaat. ING zal de ontslagvergoeding op verzoek overmaken naar banksparen of een stamrecht bv. 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld