Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan ABN AMRO 2013-2014-2015

Actueel: sociaal plan ABN AMRO 2018 - 2019 - 2020

Het sociaal plan van ABN AMRO is gewijzigd ten opzichte van het sociaal plan vóór 2013. Het sociaal plan geldt van 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2015 en is mede ondertekend door FNV Finance (FNV Bondgenoten) , De Unie en CNV Dienstenbond.

 

Van werk naar werk procedure

Het streven van ABN AMRO is om zoveel mogelijk werknemers intern of extern te plaatsen. Maatregelen die de bank treft zijn: scholing, interne of externe stages, detacheringen, sollicitatiebezoeken of -trainingen, compensatie bij teruggang in salaris na overstap externe werkgever, en een terugkeergarantie bij overstap naar externe werkgever. Bij interne plaatsing maakt men onderscheid tussen ingrijpend en niet ingrijpend gewijzigde functies aan de hand van context, inhoud en vereisten. Bij niet ingrijpend gewijzigde functies wordt er afgespiegeld in vier leeftijdscategorieën: tot 35 jaar, vanaf 35 tot 45 jaar, 45 tot 57,5 jaar en vanaf 57,5 jaar. Als de functie ingrijpend wijzigt, zal ABN AMRO een faire en transparante plaatsingsprocedure toepassen, gebaseerd op belangstellingsregistratie en potentieelbeoordeling. Bij functiewijziging in een lagere salarisschaal garandeert de Bank het reeds bereikte, hogere salaris.

 

Mobiliteitsorganisatie ondersteunt bij vinden nieuw werk

De mobiliteitsorganisatie is gericht op het vinden van een passende functie binnen of buiten ABN AMRO. De looptijd is 12 maanden. Zowel interne als externe expertise wordt ingeschakeld. De kosten komen voor rekening van ABN AMRO. De medewerker blijft tijdens plaatsing zoveel mogelijk aan het werk. Voor herplaatsingsactiviteiten wordt de werknemer vrijgesteld van werk. Men is verplicht een interne, passende functie die ABN AMRO aanbiedt, te aanvaarden. Als de werknemer de functie weigert, wordt zijn arbeidsovereenkomst beëindigd zonder enige vergoeding.

 

Ontslagvergoeding (stimuleringspremie)

Als vóór plaatsing in de mobiliteitsorganisatie geen passende functie is gevonden, kan de werknemer als alternatief kiezen voor een vrijwillig vertrek bij ABN AMRO. Hij/ zij ontvangt een stimuleringspremie. Het dienstverband eindigt op de dag waarop de werknemer in de mobiliteitsorganisatie geplaatst zou zijn. De stimuleringspremie is een bruto maandsalaris per dienstjaar. Dienstjaren na het bereiken van de leeftijd 40 jaar worden vermenigvuldigd met factor 1,5 en na het bereiken van de leeftijd 50 jaar met factor 2. Dit lijkt op de oude kantonrechtersformule. Het bruto maandsalaris wordt verhoogd met 16,33% en eventueel de Arbeidsmarkttoeslag en Roostertoeslag. De stimuleringspremie wordt verhoogd met twee bruto maandsalarissen. 

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld