Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan KPN 2012-2013

Actueel: sociaal plan KPN 2018

 

Het sociaal plan van KPN geldt van 1 april 2012 tot en met 31 oktober 2013 en is mede ondertekend door Akvakabo FNV, Qlix, CNV Publieke Zaak en VPP.


De reorganisatie heeft betrekking op:

 • Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming;
 • Belangrijke inkrimping of uitbreiding;
 • Wijziging in de organisatie of verdeling van bevoegdheden;
 • Wijziging van plaats waar werkzaamheden worden uitgeoefend;

Wanneer boventallig

Bij inkrimping stelt KPN vast wie boventallig wordt op basis van het Ontslagbesluit. De medewerker kan ook zelf vragen om boventallig te worden als voldaan is aan de voorwaarden:

 • Door reorganisatie zal medewerker de functie op een andere standplaats moeten uitvoeren;
 • KPN heeft vastgesteld dat de reistijd is toegenomen;
 • Medewerker vindt dat het niet mogelijk is om het werk naar de nieuwe plaats te volgen;

Faciliteiten boventalligheid

De boventallige volgt bij KPN Perspectief een mobiliteitstraject. De ondersteuning bestaat uit sollicitatietraining, netwerktraining, het deelnemen aan banenmarkten, vacaturematching, jobsearching en -bemiddeling, arbeidsmarktoriëntatie en een mobiliteitstraject zelfstandig ondernemerschap. Dit wordt aangevuld door een intensievere intake, mobiliteitsscan, de mogelijkheid van stages, uitzendperiode of detachering, de inzet van dedicated jobhunters en jobsearchers, een ontwikkelingsbudget, portal werkinzicht, E-portfolio en loopbaandagen. Als de werknemer uitzicht heeft op een dienstverband buiten KPN dan kan bij de andere werkgever  2 maanden stage gelopen worden (salaris betaalt door KPN).

 

Ontslagvergoeding

KPN berekent de hoogte van de ontslagvergoeding met de oude Kantonrechtersformule: 60% x A (Aantal dienstjaren) x B (Bruto maandsalaris maal 1,08). Men kan ook kiezen voor 55% x A x B waarin B het maandsalaris maal 1,08 is, vermeerderd met een toelage OVR1, toelage OVR2 salaris en/of inpassingstoelage ex KPN CAO 2012 bijlage 15. Daarnaast heeft de werknemer recht op een mobiliteitsvergoeding als men aan de voorwaarden voor ontslagvergoeding voldoet en de boventallige niet bij KPN in dienst treedt.

 

Ontslagvergoeding bij 53 jaar of ouder en 10 en meer dienstjaren

De ontslagvergoeding wordt dan als volgt berekend (tot en met 65 jarige leeftijd, aanvulling op WW uitkering):

53 jaar: 60%

54 jaar: 65%

55 jaar of ouder: 70%

Deze percentages zijn een percentage van het maandsalaris maal 1,08. De ontslagvergoeding is gelijk aan de som van de contante waarde van de hierboven berekende bedragen per maand. KPN berekent de contante waarde met een rekenrente van 4%.

 

Maximale ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding en de mobiliteitsvergoeding zijn samen nooit hoger dan het bedrag (uitkeringen plus aanvulling)  dat men zou ontvangen tot 65 jarige leeftijd.

 

Uitspraak kantonrechter Maastricht december 2012 op maximering ontslagvergoeding

Het sociaal plan van KPN bevat een bepaling dat de ontslagvergoeding nooit hoger mag zijn dan de aanvulling tot 108% van het laatst verdiende loon tot aan het 65e jaar. De rechter oordeelt dat deze bepaling niet toegepast mag worden. Dit speelde bij een werknemer die 37 jaar in dienst was en boventallig was geworden. Werknemer is vrijgesteld van werk en KPN heeft een ontslagvergoeding aangeboden van ruim € 70.000,-. Werknemer wijst het voorstel af, waarop KPN naar de kantonrechter stapt om te verzoeken om ontbinding.

Het verweer van de werknemer: leeftijdsdiscriminatie


De werknemer vindt dat met het beding een onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd en dat dat leidt tot een -voor hem- ongunstig resultaat:

 • Het sociaal plan rekent met een aow-leeftijd van 65 jaar, terwijl hij pas met 66 jaar een aow-uitkering zal ontvangen.
 • Vanaf zijn 62e krijgt hij een vroegpensioenuitkering die gekort zal worden op zijn ww-uitkering. Door het vroegpensioen zal de pensioenuitkering vanaf zijn 66e, lager zijn.
 • Vanaf het einde van zijn arbeidsovereenkomst bouwt hij geen pensioen meer op. Gezien zijn arbeidsmarktpositie zal hij dat gat niet gemakkelijk kunnen opvullen.
 • De werknemer wil een ontslagvergoeding zonder de maximering uit het sociaal plan. Hij krijgt gelijk en de kantonrechter wijst een ongemaximeerde ontslagvergoeding toe van ruim € 91.000,-.

 

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld