Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan SNS Reaal verlengd tot en met 2014

Actueel: Sociaal plan Vivat 2016

 

Het sociaal plan van SNS Reaal dat oorspronkelijk liep tot 1 januari 2013 is verlengd tot 1 augustus 2014. Er zijn een paar kleine aanpassingen. Het sociaal plan is mede ondertekend door FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond.

 

Mobiliteit speelt belangrijke rol in sociaal plan SNS Reaal

Elke boventallige werknemer wordt aan een loopbaanadviseur van het bemiddelingsbureau gekoppeld en zal een plaatsbaarheidsmeting ondergaan. Aan de hand van analyses van de competenties, voorkeuren en van de arbeidsmarkt wordt een onderzoek naar de plaatsingsmogelijkheden gedaan. De afspraken komen in een individueel plan van aanpak.

Als het volgen van een opleiding de kans op succesvolle herplaatsing vergroot dan is er een opleidingsbudget beschikbaar van € 5000,-. Ook het stage lopen behoort tot de mogelijkheden voor  6 weken. De herplaatsingstermijn duurt 9 maanden. De eerste 6 maanden staan in het teken van het zoeken naar een interne passende functie, de resterende 3 maanden wordt gezocht naar een externe passende functie. Tijdens deze termijn wordt de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden.

Bij herplaatsing in een interne passende functie behoudt de werknemer het laatstgenoten maandsalaris.

 

Ontslagvergoeding volgens kantonrechtersformule

Bij einde dienstverband ontvangt werknemer een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding wordt berekend met behulp van de oude kantonrechtersformule met een correctiefactor C=1. De ontslagvergoeding is niet hoger dan de verwachte inkomstenderving tot aan de pensioendatum.  

Berekenen oude kantonrechtersformule

 

Ontslagvergoeding vrijwillig vertrek

Als de werknemer gedurende de herplaatsingstermijn zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, komt hij in aanmerking voor een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding bedraagt 50% van een maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van 12 maandsalarissen. Voorwaarde is dat de werknemer bijdraagt aan de oplossing van een herplaatsingsprobleem. De beoordeling ligt bij SNS Reaal.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld