Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan Achmea verlengd tot 1 juli 2014

Update: Sociaal plan Achmea eind 2017

 

Het sociaal plan Achmea is verlengd tot 1 juli 2014. Het is mede ondertekend door FNV, CNV, De Unie en De Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband.

Het sociaal beleid van Achmea richt zich zo veel mogelijk op faciliteiten voor de medewerkers om zowel binnen als buiten Achmea werk te vinden. Hiervoor is het mobiliteitscentrum Achmea Transfer Centrum (ATC) opgericht.

 

Achmea Transfer Centrum begeleidt boventallige werknemers naar een nieuwe baan

Het mobiliteitscentrum van Achmea voorziet in een individuele, op maat gesneden begeleiding. De herplaatsingskandidaat krijgt als aanspreekpunt een adviseur. In het traject worden instrumenten en professionele ondersteuning aangeboden en ligt de nadruk op eigen initiatief van de medewerker. Hierbij valt te denken aan begeleidingsgesprekken met de loopbaanadviseur, een loopbaancheck, omscholing, outplacement, begeleiding naar andere werkgevers, etc.

De duur van de begeleiding bedraagt maximaal 39 weken. Halverwege de herplaatsingstermijn vindt er een evaluatie plaats.

 

Voor snelle vertrekkers 3 maandsalarissen extra

De herplaatsingskandidaat wiens arbeidsovereenkomst op eigen verzoek eindigt voor het einde van de herplaatsingstermijn, ontvangt een bruto vergoeding van drie maandsalarissen.

 

Ontslagvergoeding op basis van oude kantonrechtersformule

De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van de leeftijd, het aantal gewogen dienstjaren en de maandelijkse beloning. De ontslagvergoeding wordt berekend volgens de oude kantonrechtersformule. De correctiefactor C=1.

 

Start eigen bedrijf

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op eigen verzoek om als zelfstandige te starten, voert de werkgever overleg met de werknemer om te komen tot een maatwerkvergoeding. Een extern bureau kan worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld het oprichten van een stamrecht bv. Bestel het boek start eigen bedrijf met stamrecht bv

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld