Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal plan IBM 2013 tot 2016

Actueel: sociaal plan IBM 2016-2017 

 

Het sociaal plan IBM is in werking getreden op 24 april 2013 en eindigt op 1 januari 2016. Het sociaal plan  is alleen ondertekend door de directeur IBM Nederland en de voorzitter van de centrale Ondernemingsraad (COR). De vakbonden zijn niet betrokken geweest bij het sociaal plan.

 

Bepalen van boventalligheid niet volgens afspiegelingsbeginsel

Normaal gesproken gebeurt de bepaling van boventallige medewerkers op basis van het afspiegelingsbeginsel. In dit sociaal plan van IBM blijkt echter dat IBM de Ondernemingsraad zal consulteren over hoe medewerkers geselecteerd worden. Deze selectie kan per bedrijfsonderdeel verschillen gelet op de aard van het betreffende bedrijfsonderdeel.

 

IBM en werknemer gezamenlijk verantwoordelijk voor inzetbaarheid

In het geval van boventalligheid van een medewerker of wanneer een functie verandert, zijn beide partijen verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de medewerker. IBM ziet het als haar taak om naar mogelijkheden te zoeken voor herplaatsing en scholing aansluitend op de talenten en vaardigheden van de betrokken medewerker.

 

Herplaatsingsperiode

Medewerkers voor wie, als gevolg van het vervallen van de functie, geen andere functie wordt gevonden, krijgen een Vrijwillige van Werk naar Werk Regeling aangeboden. De herplaatsingstermijn heeft een duur van maximaal 24 maanden. IBM ondersteunt de werknemer gedurende de herplaatsingstermijn door het beschikbaar stellen van begeleiding door een outplacement bureau. Daarnaast stelt IBM eenmalig een educatiebudget beschikbaar van € 6.000,- bruto.

 

Ontslagvergoeding

De hoogte van de ontslagvergoeding is gebaseerd op de nieuwe kantonrechtersformule. De correctiefactor (C) in de formule is gesteld op 1. Voorbeeld berekening ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld