Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sociaal Plan PostNL tot en met 2015

Actueel: sociaal plan Postnl 2016 tot 2020

 

Het sociaal plan geldt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 en is ondertekend door Abvakabo FNV, BVPP, CNV en VPP.

 

Vaststelling boventalligheid

Een drietal situaties worden onderscheiden:

- Functies vervallen door beëindiging van activiteiten

- Functies vervallen door inkrimping

- Gewijzigde functie-eisen of gewijzigd functieniveau door reorganisatie, waarbij de werknemer niet binnen 12 maanden kan voldoen aan de gewijzigde eisen

 

PostNL Mobility

Mobility besteedt aandacht aan interne herplaatsing. Verder brengt Mobility interne en externe vacante functies onder de aandacht van de werknemer, ondersteunt bij het door middel van om-, her-, en bijscholing geschikt maken voor andere functies en het verwerven van een betere arbeidsmarktpositie. Bovendien wordt ondersteuning geboden met testen, loopbaanadvies, stage, sollicitatietraining, begeleiding bij het maken van een CV, job searches en financieel advies.

 

Herplaatsing

Als er geen herplaatsing op het oorspronkelijke schaalniveau gerealiseerd kan worden, is plaatsing in een functie tot maximaal 2 schaalniveaus beneden het oorspronkelijke mogelijk. De werknemer die herplaatst is in een functie op 1 schaalniveau lager dan zijn oorspronkelijke salarisschaal behoudt zijn salarisschaal en maakt niet meer de resterende stappen in de schaal die uitkomen boven het maximum van de salarisschaal behorend bij de functie. De werknemer die herplaatst is in een functie op 2 schaalniveaus lager dan zijn oorspronkelijke salarisschaal wordt ingedeeld in de salarisschaal op 1 schaalniveau lager. Indien het salaris van de werknemer hoger is dan het schaalmaximum in de lagere salarisschaal wordt het meerdere toegekend als inpassingstoelage.

 

Mobiliteitsbudget

Dit budget is 1 maandsalaris per volledig dienstjaar bij PostNL. Het budget bedraagt minimaal 3 maandsalarissen en maximaal 16 maandsalarissen. Dit maximum wordt voor mensen van 41 jaar en ouder verhoogd in verband met hun minder gunstige arbeidsmarktpositie. Het mobiliteitsbudget bedraagt nooit meer dan 80% van wat op grond van een voortgezette dienstbetrekking tot aan de  datum van VUT/prepensioen of pensioen had kunnen worden ontvangen. Het mobiliteitsbudget kan worden verhoogd indien Post NL versneld vertrek voor een bepaalde datum extra wil stimuleren.

 

Financieel advies

De boventallige werknemer kan via Mobility een onafhankelijk gespecialiseerd bureau inschakelen voor een financieel advies voor de aanwending van de financiële middelen. De kosten komen tot een maximum van €525,- voor rekening van PostNLl.

 

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is het aantal gewogen dienstjaren x het maandsalaris x 0,8. Het aantal gewogen dienstjaren wordt berekend volgens de oude Kantonrechtersformule. Op de eenmalige uitkering wordt in mindering gebracht het aantal maandsalarissen vermenigvuldigd met een factor volgens een staffel dat aan de werknemer is uitbetaald vanaf het moment van boventalligheid tot aan einde dienstbetrekking. De staffel is:

Maanden na boventalligheid:

- tot en met 3        factor 0,65

- 4 tot en met 7    factor 0,85

- vanaf 8                factor 1

 

Ontslagvergoeding voor werknemers van  55 jaar of ouder

PostNL verstrekt voor deze groep een andere ontslagvergoeding: de ontslagvergoeding wordt berekend door voor elke maand vanaf einde van de dienstbetrekking tot de 65 jarige leeftijd te bepalen in welke mate de aanspraak op wettelijke uitkeringen lager is dan 85% van het laatstverdiende maandinkomen. WW is 70 % van het laatstverdiende inkomen.

 

Eerdere nieuwsberichten

Informatie, advies & ondersteuning

Check uw vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindiging-overeenkomst controleren en u ontvangt een vrijblijvend advies.

Gratis aanvragen

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Boekje over de nieuwe wetgeving. Kantonrechtersformule verschillende oplossingen en nog veel meer...

Gratis aanvragen

Contact outplacementbureau

Snel een nieuwe, goedbetaalde baan voor de boventallige werknemer? Wij helpen u.

Gratis aanvragen

Bereken ontslagvergoeding

De hoogte van uw gouden handdruk volgens de kantonrechtersformule is:

€ 0,-
 

Binnen 30 minuten teruggebeld